MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 27. 3. – 2. 4. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Milovaný/á Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za přísun inspirace
pro uskutečnění vlastní duchovní práce. Nepřijímám pouze
od ostatních, ale také dávám, čímž tvoříme světelnou spirálu
našich duší, které v tomto láskyplném víru proráží temnotu
ve všech směrech a propojují planetu Zemi na okraji zóny vymístění s pravými nebeskými světy, aby – až nastane čas – mohla být po svém očištění, kdy už nebude negativní stav existovat nikdy více, přijata ve své celistvosti tam, kam skutečně patří. Protože se stáváme více jemnějšími a naše vědoucnost, mající ještě větší váhu než pouhá víra,
dosahuje stále většího stupně, ovlivňujeme tím i členy černého antivesmíru, a tak jim pomáháme rozpomínat se na to, že jediná cesta vede skrze Lásku a odpuštění. Pomáháme na všech úrovních a náš duch, duše i tělo je vždy tam, kde je to v danou chvíli potřeba. Základem transformace je zvyšování vibrací a rozšiřování vědomí, přičemž tento fakt aplikuji nejen v každodenním pozemském životě, ale přenáším jej i na ty ostatní, abych tak pokračoval v zasévání semínek, zaléval je a pomáhal jim růst. K tomu, abych byl/a majákem pro ostatní a zářil/a tak to širých dálek,
mi dopomáhá i rozpouštějící se obal z energoprotoplazmy, díky čemuž už na mě nepůsobí ovládací programy tak, jako tomu bylo v minulosti. Bezpodmínečně Tě miluji v každém člověku, rostlině a dalších věcech ve všehomíru jsoucích. Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste za nastávání dokonalého plánu, který následujeme a žijeme každý den v týdnu.

 

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email