MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 26. 2. – 4. 3. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Milovaný/á Pane Ježíši Kriste a všichni obyvatelé pozitivního stavu,
s hlubokou úctou vám děkuji za vaši podporu a pomoc, bez níž
bychom se neobešli. Tato planeta ve 3. dimenzi zvaná Nula
je izolovaná od všeho ostatního ve Stvoření, čímž jsou pro její
pozemské obyvatele stížené podmínky kontaktu s druhy nebeských
sfér. A přestože se s vámi pozemšťané nemohou běžně stýkat
fyzicky, již mnozí z nich jsou s vámi spojeni přes srdeční čakru.
Prosím o její pročištění, aby kontakt s vyspělými zástupci
kosmických civilizací šel hladce a bez problémů, budu-li
potřebu komunikace cítit. S úctou a vděčností děkuji milovanému
veliteli Velké vesmírné flotily Aštaru Šeranovi, majícího na starosti
deset miliónů mateřských lodí a ochraňujícího prostor okolo
této planety. Z tohoto velkého bratra a přítele vyzařuje velká
láska, moudrost, pokora, ale i nezbytná odpovědnost, která je
nezbytná pro jeho roli kosmického strážce a ochránce majícího
na starost tuto část vesmíru. Posílám též srdečné pozdravy
jeho ženě Ester, synu Izákovi a celé jeho fyzické i duchovní rodině.
Zdravím i Ptaaha, velitele Vesmírné flotily z Plejád, hlídajícího
prostor kolem Země v jarním a letním období, taktéž zdravím
ctěného Gorloje, vesmírné ženy Pleju, Asket, Semjase a mnohé
další. Jsem stejný/á jako oni, pouze s tím rozdílem, že moje pozice
se v této etapě poslání nachází ve hmotném těle ve třetím
dimenzionálním stupni. Pohlížím na sebe jako na vyspělou bytost
mající jedinečné a neopakovatelné talenty, které mi nadělil/a
Pán Ježíš Kristus, aby byly k užitku mně samotnému/samotné,
svým bližním a celému Multivesmíru, neustále se progresivně
vyvíjejícím k vyšším ideálům a celkům. My jsme tou oslavou věčně
trvajícího a nikým nestvořeného jsoucna a bytí Pána Ježíše Krista,
Jehož/Jejíž nekonečným vesmírům dáváme opodstatněný smysl
k pokračujícímu trvání a vývoji, při němž se přibližujeme stále
víc a víc boží dokonalosti a harmonii. Naše tvůrčí úsilí nikdy
nevyjde naprázdno, neboť každá sebemenší akce s pozitivním
úmyslem vyvolá ještě láskyplnější reakci. Děkuji Ti za smyslnost
bytí všeho, co bylo, je a bude, a za Tvou podporu a ochranu.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email