MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 23. 1. – 29. 1. 2017

Děkuji ti Arch Anděl Rafael za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista

Můj milovaný Bože, Pane Ježíši Kriste, který/á se nacházíš
v každém atomu jsoucna a bytí, a hlavně v mém srdci, kde mě
vedeš, posiluješ a směřuješ dál cestou prosvětlenou prorážejícím
světlem z pozitivního stavu, které se neustále zesiluje díky
zarovnání Země s galaktickým středem; dej, aby lidé v mojí
přítomnosti pochopili zásadní věci a souvislosti, jež je nasměřují
správným směrem na cestu do vyšších dimenzí, kde už nejsou
války, nemoci a smrt, jak ji všichni znají. Každý si zaslouží plně
pocítit Tvoji lásku a být přijat do Tvé náruče, protože Ty miluješ
každého bez výjimky a těšíš se, až se jednou všichni navrátí
tam, odkud kdysi vzešli. My, Tvá první linie, přinášíme každému
dar změny, protože právě z lásky k lidstvu, která je nejmocnější silou
v celém Multivesmíru, jsi nás poslal/a sem, abychom ji spolu
s osvobozující pravdou pomohli šířit těm, kteří se nechtějí
zúčastnit nezbytného vítězství negativního stavu v této realitě,
ale chtějí žít pravý život v jemnohmotných realitách nesčetných
rajských světů, kde budeme poznávat a tvořit v míru jednoty.
Sám/sama mohu v této době ještě intenzivněji pocítit dělení
do dvou směrů již připravených a dosud nepřipravených jedinců,
a to například způsobem reakce ostatních, kteří se dostávají
do styku se zveřejňovanou pravdou psaného a sdíleného
Božího slova v jeho mnoha podobách. Avšak i ti, co se dosud
brání většímu a rychlejšímu odhalování podstaty negativního
stavu, právě díky nám pochopí, že námi publikované a šířené
informace byly nabity čistým záměrem sloužícím zájmům
transformace. Zaséváme semínka duchovních pravd
na všechny strany. Na konci cyklu času zaprší déšť
lásky Pána Ježíše Krista na všechny v zóně vymístění
a tato semínka vyrostou vstříc věčnému vývoji.

Zdroj: Jana kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email