MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 2. 10. – 8. 10. 2017

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

V tomto období došlo ke dvěma ukřižováním ženské podstaty
Pána Ježíše Krista v těle Jany, a to nejprve na úrovni duchovní
a poté na úrovni duševní. Těmito činy tak byly ukončeny
nejtěžší duchovní zkoušky, které musela Bohyně a její
spolupracovníci podstupovat z lásky k celému Stvoření.
Došlo k rozdělení a znovusestavení duchovních a duševních
elementů našich bytostných podstat, abychom mohli v určený
okamžik vstát jako fénixové z popela a odhodit vše, čím jsme
poutáni k systému a negativnímu světu. Naším zmrtvýchvstáním
a převibrováním přemůžeme všechno zlo a necháme v sobě
zvítězit dobro a světlo. Už bude trvat jen chvíli, než se změny
projeví na fyzické úrovni. Nechť nyní každý, kdo je ochoten
toto přijmout, bere na vědomí, že už nic nebrání startu
Boží mise v Duchovním centru, protože vše staré již bylo
projeveno a nyní to uvolní místo něčemu novému,
dosud nepoznanému. Důvěřujme v dokonalé načasování věcí,
které k nám přijdou, a nechejme je volně prostoupit našimi esencemi.
Buďme připraveni každým okamžikem na tu velkou jízdu,
jež čeká věrné pracovníky Pána Ježíše Krista, kteří navzdory
všemu utrpení a odříkání došli až sem, protože mají vedení
z nitra. Náš milovaný Stvořitel učiní zázraky, jež se nyní
dají do pohybu. Staneme se ztělesněnou láskou, krásou,
pravdou a dobrem, budeme šířit Boží slovo a přinášet
očitá svědectví o životě mimo tuto planetu. Naše srdce
se sjednotí, zaplní radostí a štěstím, a ruku v ruce budeme
kráčet směrem ke konečnému vítězství naší Mise
a k věčnému vítězství pozitivního stavu. Připravme se,
startujeme vstříc našim snům a vesmírnému nekonečnu.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email