MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 19. 6. – 25. 6. 2017

Děkuji Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK

Útoky negativní strany na nás, nejbližší spolupracovníky
jediného pravého Boha Pána Ježíše Krista a Jeho/Její
přímé inkarnace stoupají proto, že naše světlo každým
dnem roste a stoupá, vyzařuje na všechny strany a probouzí
stále více bytostí na planetě Zemi i mimo ni. Temná strana
si nechce připustit svou porážku a postupný konec,
proto na nás nasazuje své poskoky a sluhy, mající za úkol
nás zastavit. To se jim však nikdy nepovede, neboť my
je svou láskou prozáříme a všechen negativní stav přemůžeme.
Už velice brzy bude všem útokům učiněn rychlý konec.
Je třeba neustále prověřovat důvěru, láskyplnost a oddanost
naší Misi, proto se soustředím na to, abych dosáhl/a stavu
vnitřního klidu a sladil/a vibrace do podoby, jež bude přijatelná
pro přesun do pozitivního světa, kde budeme zbaveni
těžkého břímě od tohoto nepřirozeného a svazujícího matrixu.
Dej, Pane Ježíši Kriste, abych v sobě našel/našla co nejvíce
lásky a síly pro vzájemnou pomoc a pokračující spolupráci.
Odpouštím sobě i všem ostatním, což mne posouvá
na úroveň osvícení, která je dobrým startovním předpokladem
pro nadcházející etapu, kdy už bolest a smutek nebudou
integrální součástí naší sentientní mysli. Stvořitel si přeje
mít nás všechny pohromadě, přičemž každý se dle plánu
své duše do pozitivního stavu existence zapojí dříve či později.
Vše je nanejvýš dobré a odehrává se přesně tak, jak si to
duchovní principy v tomto okamžiku žádají. Děkuji všem
milujícím a milovaným bytostem za to, že s nimi mohu
spoluutvářet jedno grandiózní multivesmírné dějství, zvané Život.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email