MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 16. 1. – 22. 1. 2017

Děkuji ti Arch Anděl Rafael za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista

Ukotvuji a sjednocuji v sobě všechny prvky potřebné pro závěrečné
vyčištění sebe samého/samé, abych tak rozpustil/a poslední zbytky
negativní energie, a mohl/a se tak posunout na další úroveň,
jež bude klíčová a nejdůležitější pro zrychlenou transformaci
Země a jejího lidu. Snažím se být co nejsilnějším zářičem
světelných energií, kterými budu tento proces posilovat
a urychlovat. V globálním měřítku probíhá neustále a bude tomu
tak i v blízké budoucnosti, neboť je třeba ještě více zesílit
vibrační frekvence pro hladký přechod na Novou Zemi. Právě já
jsem článkem v řetězu, který napomáhá k manifestaci 5. dimenze,
kam spějí všichni, kdo mají v srdci dobro a lásku a nechtějí žít
v oddělenosti, ale v pospolitosti, vzájemnosti, klidu a bezpečí.
Vzchopil/a jsem se, postavil/a jsem se na nohy a nyní již mohu
naplno dokázat, jak lze snadno odhodit nenávist, závist
a další rozbroje, jež v nás vyvolávají negativní entity,
protože přicházející časy si žádají upřímnost a vyjasněnost
v mezilidských a přátelských vztazích. Jen tak lze účinně
spolupracovat a přijmout plnou zodpovědnost při plnění
svých poslání, která se vykonávají jako nedílné součásti
Boží mise pod vedením Tebe, absolutního Pána Ježíše Krista,
který jsi nás stvořil/a pro tento nejvyšší účel. Pracuji na sobě,
abych se oprostil/a ode všeho, co nepřispívá ke zlepšení
zdejšího fyzického i duchovního života, kráčím dál
a vytvářím pozitivní změny v rámci možností. Vše mi bude
mnohonásobně vráceno nazpět k vlastnímu užitku.

Zdroj: Jana Kyslíková – google+

Print Friendly, PDF & Email