MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 15. 5. – 21. 5. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž

Nejtěžší období výcviku bylo již ukončeno a završeno. Nyní konečně
začíná docházet k všeobecnému zvyšování vibrací nás, blízkých
spolupracovníků Boží rodiny, abychom mohli být přivítáni v srdci
ráje na zemi, který v této realitě osídlíme a aktivně jej budeme
spoluutvářet, pečovat o něj a žít v něm. Období kvantového skoku
a nového začátku se nezadržitelně blíží. S tímto vědomím setrvávám
v klidu své mysli a pokračuji dál za tímto místem, jež jsem našel/našla
ve svém srdci. Horizont se každou vteřinou rozjasňuje a svítá.
Brzy již přijde do bodu, kdy každý z nás připravených uvidí první odlesky
slunečního kotouče, kterého se budeme smět dotknout
a nechat se jeho září a láskou vést. Tento kotouč jest vskutku
Pán Ježíš Kristus, mající nekonečně rozličné podoby, neboť On/Ona
obsahuje a tvoří vše. Neupínám se na nikoho a na nic, jsem připravený/á
následovat Tvůj dokonalý plán. Čas změny je tu a mílovými kroky
spějeme do nového Domova, který přijde nečekaně a bez předchozího
upozornění. Ty, Pane Ježíši Kriste nás přivítáš v náruči bezpodmínečného
přijetí a udáš nový směr životních cest, protínajících se na jednom místě.
Kdo nevěřil, uvěří, kdo neviděl, uvidí, kdo neslyšel, uslyší,
kdo nemocný byl, vyléčen bude, kdo sáhl si na samotné dno
a prokázal důvěru a odvahu, bude štědře odměněn tím, co si jeho/její
duše žádá, aby měl/a vše, co je třeba pro úspěšné konání poslání.
Děkuji, že se v každičké vteřině odehrává to, co má.

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email