MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 14. 8. – 20. 8. 2017

Děkuji Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK

Tento týden je důležitým okamžikem v historii celého Multivesmíru,
který přinese všem členům pozitivního stavu ve vyšších dimenzích
i v tělech na planetě Zemi velkou radost a úlevu, neboť vše staré končí
a nové začíná. Veškeré strasti a bolesti už jednou provždy pominou
a místo nich nás zahalí Láska, přijetí, porozumění a životní síla,
abychom z absolutního stavu Pána Ježíše Krista přijali nové úkoly,
a pomohli tak definitivnímu vítězství světla nad temnotou,
jež nastane na konci tohoto cyklu času. Ztotožňuji se
s Tvým dokonalým plánem a prosím, abys skrze mé srdce
a podstatu mohl/a až do věčnosti konat a projevovat božskou vůli.
Plně přijímám Tvou zářící Novou přirozenost, v níž jsi absolutním
duchem, duší a tělem v jednotě, jedinosti a harmonii všech svých
funkcí a který/která zahrnuješ plnost stavů, podmínek a procesů
ve všech oblastech jsoucna a bytí. Zahrnuji do sebe esence dober
a pravdy, abych skrze ně svítil/a nádherným živoucím světlem
a kráčel/a ještě rychleji vzhůru cestou duchovní progrese.
Je mi ctí být nedílnou součástí Mise Boží rodiny, díky níž jsem
našel/našla své místo v této pestré mozaice spolupracovníků
a zaujal/a vhodnou pozici pro pokračující vývoj kupředu.
Nechť se brzy setkám se svými přáteli a duchovní rodinou,
abychom mohli v nových podmínkách dělat to, co nás skutečně
naplňuje, povznáší a uspokojuje. Vše je nanejvýš dobré a dokonalé.
Děkuji za vše jsoucí a těším se na vstup do nového pozitivního Života.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email