MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 1. 5. – 7. 5. 2017

Děkuji Michal Rafael za týdenní modlitbu PJK a krásnou koláž

 

Energie planety Gaie je nyní ukotvena ve všech bodech po celém
světě. S pokračujícím jarem, jak síla této jinsei v obnovené formě
vyvěrá na povrch, započal proces stabilizace ve všech oblastech
Bifrost, duhový most do vyšších dimenzí, jenž bude
povolanými bytostmi využíván pro cesty po tomto světě i mimo něj,
nabírá na síle a svými nádechy se připravuje pro svou plnou
manifestaci, aby mohl být nastartován. Lineární čas nehraje roli,
protože všechno je nastaveno Pánem Ježíšem Kristem dopředu,
aby projevení Jeho/Její vůle mohlo být uskutečňováno v souladu
se všemi zevními i niternými okolnostmi. Směřuji svou mysl do bodu
rovnováhy a sjednocení se svým duchem, který vede duši,
jež ovlivňuje fyzickou mysl, aby jejím prostřednictvím získávala
zkušenosti v přírodních světech Multivesmíru, obsahujícího
rozmanitost, úžas a krásu. Jeho velkolepé jsoucno a bytí
budeme prožívat v neomezené šíři, neboť se stáváme víc a víc
svobodnými při cestě zpět do Pravého Stvoření. Je máj, měsíc lásky,
proto si ji buďme vědomi nejen v tomto období, ale uchovávejme
a rozvíjejme ji na věky věků. Milujme sami sebe, své bližní,
planetu, všechny bytosti, Boha v srdci každé entity,
jakožto i v jádru každé viditelné i neviditelné částice.
Dovol mi, Pane Ježíši Kriste, abych mohl/a tuto pralátku
roznášet dál a být ztělesněným příkladem pozitivního
a čistého anděla, majícího na sobě lidskou podobu.

 

 

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email