MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 28. 5. – 3. 6. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

Jsme Tvými představiteli na planetě Nula, kteří budou
odvoláni tehdy, až zde splní svůj úkol, čili někdo dříve, jiný
o něco později. Tvoje první linie v rámci Mise Boží rodiny
je již zcela připravena odstartovat tu dlouho očekávanou éru
radosti, pospolitosti a vzájemných setkávání, bez ohledu na vnější
stav našich životů a různost duchovních zkoušek. Nikdo z nás
nemůže vědět, kdy se tento skok vpřed odehraje, všechno ale směřuje
do bodu, který tento proces spustí. Duhový most zvaný Bifrost
je už ukotvený a sladěný s energiemi Pána Ježíše Krista, Který/Která
dokončuje poslední přípravy pro započetí toho, co bylo slíbeno.
Už nic špatného a zlého na nás nebude mít v novém cyklu času vliv.
Nový zářivý Multivesmír, společně s pravou realitou planety Země,
je místem, kde láska, štěstí, něha a bezpečí dýchá na každého,
kdo je jeho členem. Všichni jsou bezpodmínečně milováni Stvořitelem
prvotním všeho a všech, nazývajícím se v nadcházející etapě
Pán Ježíš Kristus Boží rodina. Tato přeměna na Nejnovější
přirozenost bude mít ohromný dopad na všechno, co je na živu
a žijící v jakékoliv formě, kondici, stavu, procesu, umístění, čase
a místě, protože tato změna je absolutní povahy. Jelikož je nový
Multivesmír interuniverzální, interdimenzionální a multimodální,
budeme jakožto Tví představitelé moci a smět osobně a přitom
bez ohrožení vykonávat jakoukoli práci v zóně vymístění
i na planetě Nula, která ladí s Tvým plánem na konečnou
a definitivní eliminaci negativního stavu. Již za okamžik započne
poslední fáze typického lidského pseudoživota, jehož předzvěstí
vlastního konce bude návrat falešných bohů a stvořitelů
pozemské rasy ve 3. dimenzi. Před jejich praktikami však budou
mnozí lidé dosud zde žijící uchráněni, neboť Mise Boží rodiny
a božská prozřetelnost osvobodí každého, kdo si už nepřeje
nadále pokračovat v nepřirozeném a destruktivním módu
existence. Naprosto vše je velice dobré a nachází se na
svém místě, kde to slouží k užitku pro současná i budoucí
pokolení, to vše v souladu s počáteční dohodou, jež toleruje
negativní stav jen po nezbytně dlouhou dobu, aby nakonec
mohlo dojít k jeho zrušení a následnému ustanovení plnosti života
pozitivního stavu, který je pro všechny bytosti přichystán.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email