Mise Boží rodiny a andělé v tělech

  Jsme tu proto, abychom vyvedli část připraveného lidstva do 5. dimenze pozitivního stavu na Novou Zemi. Duchovní rozdělení lidstva již proběhlo (a stále probíhá), k fyzickému rozdělení lidstva v masovém měřítku dojde kolem roku 2025. Nikdo však nezná dne ani hodiny, nic není dogma, proto berte časové údaje vždy s rezervou a jako orientační.

♥  Narodili jsme se, abychom přinášeli světlo do temnoty a nenávisti.

♥  Odhalujeme praktiky negativního stavu, pod jehož vládou je lidstvo a tento svět již miliony let.

  Osvobozujeme lidi z duševního zajetí a nevědomosti, pomáháme jim postupně se zbavovat ovládání negativních entit, aby nastoupili na duchovní cestu růstu a zvyšovali vibrace své i celku.

  Zaséváme semínka pravdy do lidí, kteří zatím nejsou schopni přijmout nejvyšší pravdu. To jim pomůže se dříve či později rozhodnout, kam se vydají v čase změn. Po Události/Varování bude každé bytosti dána možnost, zda chce převibrovat a nebo pokračovat v tomto pseudoživotě pod tyranií Pseudotvůrců, kteří se brzy ujmou vlády v této realitě a zavedou Nový světový řád a čipy pod kůži.

♥  Přinášíme a šíříme Boží slovo v mnoha podobách. Nejdůležitější jsou knihy Nového Zjevení Pána Ježíše Krista od Petra D. Francucha a Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny od Jany Kyslíkové, druhé přímé inkarnace absolutního Boha v ženském těle, kterou je schopno přijmout jen nepatrné množství lidí. Vedeme stránky www.bozirodina.cz

  Boží slovo s nejvyšším možným stupněm pravdy rozšiřujeme o Sdělení Pána Ježíše Krista, jež vycházejí z Nového Zjevení.

  Komentujeme nejdůležitější události světového dění, abychom odkryli toto elitami hrané divadlo, a probuzení nebo probouzející se lidé tak mohli nahlédnout za oponu a poznat pravou podstatu věcí.

  Píšeme krátká inspirativní sdělení a básně od Pána Ježíše Krista, vesmírných lidí a dalších bytostí z Pravého Stvoření.

♥  Na našich facebookových profilech sdílíme citáty z výše jmenovaných knih, důležité odkazy s různým stupněm pravdy, pozitivně naladěné obrázky zvyšující vibrace a mnohé další věci.

  S týmem nejbližších spolupracovníků Pána Ježíše Krista v těle, kteří jsou těmi nejvyspělejšími dušemi z různých úrovní Multivesmíru, jsme zde na mnoha úrovních tak dlouho, jak to jen jde, a to včetně on-line spojení. Tím pomáháme ostatním v nesčetně podobách, přičemž každá je ryze individuální. Nikoho ale nevodíme za ruku, naopak nabádáme k přímému spojení s Pánem Ježíšem Kristem, který/která sídlí ve vašem nitru.

  Po otevření komunity Duchovního centra Boží rodiny nedaleko Prahy se budeme setkávat s ostatními připravenými, později cestovat po světě i do vyšších dimenzí bez omezení, abychom přinášeli očitá svědectví o životě v pozitivním stavu, zážitcích v něm, ale též budeme odhalovat ještě efektivněji snahy temných vládců tohoto světa zotročit lidstvo. Každý z nás dělá/bude dělat přesně tu část poslání, kterou přijal před svým vtělením na planetu Zemi (Nula). Čeká nás ještě mnoho důležité práce pro celek, která ale bude probíhat v daleko lepších podmínkách a transformace díky tomu bude probíhat mnohem rychleji. Završení našich poslání v této realitě nastane při poslední vlně převibrování lidstva. Duchovně spící lidé, kteří si tak ze svobodné volby zvolili, zůstanou zde a po příchodu Pseudotvůrců zobrazí existenci života bez Boha a duchovních zákonů a principů. Poté bude negativní stav na věky eliminován.

  Naším cílem není žít život plný odříkání, naopak ho žít v hojnosti a pozitivitě. Každý z nás zažil různý aspekt negativního stavu z první ruky. Postupně budou všechny předešlé záporné zkušenosti zarovnány a očištěny, přičemž budou přeměněny na elementy dobra a krásy. S ostatními pozitivními lidmi budeme tvořit, milovat, radovat se, ukazovat cestu ven ze zajetí a nesvobody.

  Děláme hodně dalších činností a čekají nás společně mnohé úžasné věci, o nichž zde nebyla řeč. Každý tvoří ve své svobodě a nezávislosti vlastní život a přispívá neocenitelnou rukou k dílu při transformaci lidstva a Země, je dílem v pestré mozaice.

DĚKUJEME VŠEM SPOLUPRACOVNÍKŮM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY, ANDĚLŮM Z NEBES A PROBUZENÝM LIDSKÝM BYTOSTEM.

Zdroj:  http://www.bozirodina.cz/Bozi%20mise.htm

Print Friendly, PDF & Email