Mayský sněm 18.7.2017

   Mayský sněm promlouvá. Odkrývání skrytého je stále stavěno na vedlejší kolej, neboť spoustu zúčastněných vykazuje spoustu agend a spoustu kontroly nad Zemí jako takovou. Mayové jsou připraveni pomoci akci vzestupu s prvopočátkem ve svržení hlavní vlády světa. Jsou tu však mnozí, kteří nesouhlasí a další, kteří mají své vlastní zájmy. Země je připravena a pokračuje ve svém plánu. To, co jí bude stát v cestě, bude odstraněno. Plány duší jsou dosud plně pod kontrolou, i když si tohoto nejste vědomi. Duše je svobodná, ale spodní světy mají svá omezení. Mayové reagují na prosby o pomoc. Jsou tu však mnohé aspekty, které tuto pomoc účinně blokují. Země je na pokraji změny. Všichni však jsou na pochybách, kolik duší bude schopno projít bránou a nalézt cestu ke zvědomění své podstaty. Čas se natahuje a smršťuje, a i když jste s tímto obeznámeni, nechápete kontinuitu. Vše existuje v jednom bodě. S tím, že pokud ovlivníte tento bod, ovlivníte vše. Mayský svět je oddělen, ale býval součástí tohoto světa. Proto jsme ti, kteří mohou sdílet své zkušenosti. Stále se vracíme, abychom pomohli. Již spoustu let se snažíme pracovat, abychom vás uvedli tam, kde máte být. Vaše vědomí jsou však velice zastřená. Konkuruje nám temná síla, která se nevzdává. Nemůžete pochopit mnohé situace, to však neznamená, že nejste schopni prohlédnout. Svět se mění, Země stoupá a s tím souvisí také příchod a uvědomění si dalších světů, obyvatel, kteří jsou tu s vámi, žijí tu eony, jsou zde pro daleko větší důvody, než vám je sdělováno. Bude uvolněno několik důležitých informací, které vám otevřou oči. Bude to k podzimnímu slunovratu. Starý svět zaniká. Zanikly už mnohé světy, i tento, a stává se to opakovaně. To proto, aby se probudil svět nový. Mayové hledají možnosti, jak probudit v tomto světě bytosti, vědomí, která spí, utlumována mnoha dalšími prostředky. Cesta vpřed je složitá, pokud neznáte směr. Nakolik jste připraveni, je posuzováno každým dnem. Mayové zde nejsou proto, aby vás napomínali, i když jste jako děti, které teprve vstupují do první třídy. Ne však vaše podstaty, které jsou součástí vědomí jednoty. Kolektivní vědomí balancuje na hraně. Volí si mezi několika cestami, budoucnost se formuje podle síly jedinců. Hrozí, že se dostanete do bodu, kdy budete silou vašich myslí uvrženi do světů, které vás zavedou na cestu opakování a očišťování, zpracovávání a nepochopení. Chybí již jen kousek, abyste spadli do propasti. Ale je tu také velký prostor pro rozhodnutí, které vyvolá efekt tsunami a vyzvedne vás silou vašich duchů. Výzva je jasná. Zaměřit se na to, co vás pozvedne. Opustit to, co vás stahuje. Nemáte jinou možnost.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

 

Print Friendly, PDF & Email