Mayský sněm 12.11.2017

   Mayský sněm promlouvá. Země urychluje svůj přechod a to se projevuje změnou teplot v určitých oblastech. Dojde k posunutí zemských desek a častějším otřesům. Planeta se posouvá a bytosti, které na ní zůstávají, budou dále součástí tohoto procesu. Je to pouze dočasné. Země v této formě přestane existovat a Gaia se probudí. Sféry, které mohly ovlivnit sílu energií, se stáhly. Od konce roku 17 je očekáván pokles teplot, ale vzestup síly energií. Otevře se portál, kterým mohou přijít astrální bytosti. Je tu možnost, že pro některé se stanou viditelné. Stává se skutečností, že se rozděluje časová linie. Projevem jsou a budou odlišné prožitky stejných situací pro různé jednotlivce. Technika bude zaznamenávat větší poruchu, mohou padat některé sítě. A v návaznosti na to také mohou být zaznamenány některé větší aktivity na Slunci. Společnost se sama rozdělí a začne být patrná změna i v některých pobřežních oblastech. Mnohé konfrontace proběhnou jak mezi lidmi, tak v nich samých. Mnoho odchodů z této dimenze bude zaznamenáno v roce 18. Mayský sněm bude korigovat časové linie v součinnosti s tím, jak se budou přesouvat jednotlivci. Časový posun stále trvá.

Zdroj:  http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Print Friendly, PDF & Email