Matičko Gaio milovaná

Děkuji Krystýnko za báseň PJK na dobrou noc

 

MATIČKO GAIO MILOVANÁ

O matičko Gaio, jak těžce jsi zkušená byla,
za dobu svého žití několikrát v krvi ses umyla.
Ó lidé prostý, po celá staletí mučený,
klid jsi nepoznal, pseudotvůrci jsi byl trápený.
Kolik hrdinů a zachránců jsi už zrodila,
aby ses z té nadvlády vysvobodila!
Jediný zachránce Ježíš Kristus, co tady žil,
ten se tu také na Zemi jako spasitel narodil.
Ani o Něj nebylo dobře postaráno.
Umučen byl, do tváře bylo mu pliváno.
Nepoučil se národ ani na krátkou chvíli,
teď naši Bohyni trápí a vysmívají se Jí.
Pověz národe, jaké důkazy chceš mít?
Jak dlouho ještě pod nadvládou pekla chceš žít?
PJK nabízí nám z té velké tmy vysvobození,
protože jsme už všichni z toho znechucení.
PJK domů tě chce zpátky člověče vzít,
abys mohl ve slávě Boží zůstat a žít.
Tak jaký důvod hledáte právě nyní,
že bez žádného důvodu ponižujete Bohyni?
Pořád hledáte nějaké falešné důkazy
a neustále posíláte odporné vzkazy.
Co jsme se za ta dlouhá léta naučili?
Abychom se sobě vysmívali a bezdůvodně trápili?
Za to už nemůžeš, matičko Gaio milovaná,
že pořád jsi takhle drsně zneužívána.
To pseudotvůrci nás některé tak vycvičili,
aby hlupáci jen na peníze citliví byli.
My o ten mamon nestojíme,
na život s PJK a Bohyní se těšíme.
Na krásný život s Rodiči v ráji,
jaký láskyplné dušičky tam mají.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email