LÁSKA A ODPOUŠTĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   je třeba vysvětlit zvláště pro ty, kdo zatím nečetli knihy Nového zjevení, jak je to s mojí láskou a odpouštěním. Těmito pojmy se zejména ohání naši odpůrci Pseudotvůrci prostřednictvím svých agentů na Nule, aby mohli odlákat co nejvíce duší od nás, Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a všech věrných spolupracovníků, kteří žijí ve velmi náročných podmínkách pod neustálými útoky. Jako absolutní stvořitel všeho a všech miluji všechny bytosti v Multivesmíru bezpodmínečně a zároveň jim odpouštím všechny činy, které jsou v rozporu s mými duchovními zákony lásky. To však neznamená, že schvaluji negativní stav, který jsem nestvořil, ani není součástí mojí přirozenosti, pouze ho po určitou dobu toleruji, aby mohlo být odpovězeno na otázku: jak by vypadal život beze mne. Abych ukázal všem bytostem, zejména těm v zóně vymístění, cestu do pozitivního stavu, inkarnoval jsem se nejdříve do těla Ježíše a nyní do těla Jany. V obou těchto lidských tělech od Pseudotvůrců jsem prožil a stále prožívám různé druhy ukřižování, nepochopení, napadání…… Vše podstupuji z lásky k celému stvoření, aby už nikdo nemusel trpět důsledky pseudoživota v negativním stavu se všemi zly, krutostí, zabíjením, nemocemi, válkami, katastrofami atd. Kdybych tu nebyl/a, negativní stav by jednou doslova pohltil celý Multivesmír a došlo by k jeho anihilaci = zničení veškerého života. Zůstal bych pouze já, absolutní Pán Ježíš Kristus a musel/a bych stvořit vše znovu. Jednou by opět někdo položil otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky a vše by se opakovalo. Jsem však jedinou nestvořenou absolutní bytostí a vím o všem a všech, z čehož vyplývá, že nikdo jiný mě nemůže ani zničit, ani přelstít. Přesto se o to stále neúspěšně snaží moji odpůrci, vládci pekel. Naše Mise Boží rodiny je zárukou úspěšného vyvedení nejdříve části, později celého lidstva do vyšších dimenzí pravého stvoření a postupného vyprázdnění pekel do konce cyklu času, aby mohlo dojít ke slíbené eliminaci negativního stavu. Jana, moje hmotné Já plní můj dokonalý plán na 100%, i když nemůže přinášet 100% pravdu. Přesto jsou naše sdělení nejpravdivější ze všech sdělení na planetě Nula. Jsem zároveň i nejpřísnější na nejbližší spolupracovníky, protože jinak by ještě více podléhali ovládacím programům a svodům Pseudotvůrců. Pak by naše Mise ztroskotala a tím by negativní stav zvítězil. Uvedu zde příklad falešné lásky: Většina západoevropských zemí přijímá tzv. uprchlíky zejména z muslimských států a poskytuje jim ještě lepší zabezpečení než vlastním občanům, kteří tam mají svůj domov. Zavírají oči nad prudce rostoucím násilím, zvláště na ženách, potírají jakékoli zveřejňování všeho, co s touto situací souvisí. Důsledkem je zhoršování života lidí, odebírání posledních svobod, větší zotročování, snižování vibrací a tím i propad hlouběji do pekel. Každý, kdo porušuje duchovní zákony, nese následky svých voleb. Není možné, aby taková bytost (byť jí odpouštím a miluji ji) žila ve stejné dimenzi jako láskyplné bytosti. Proto existuje do konce cyklu času zóna vymístění = pekla, kam směřují všechny duše, které si tak samy vybírají. Milovat bližního neznamená milovat jeho negativní činy, tím bychom podporovali a živili negativní stav. Je třeba stále upozorňovat na porušování duchovních zákonů a zároveň ukazovat cestu do pozitivního stavu. Je to cesta lásky a odpouštění, ale ne cesta omlouvání odporných činů, bagatelizace role Pseudotvůrců a jejich poskoků, zavírání očí před všemi nepravostmi. Opravdu láskyplného člověka nepoznáte podle množství srdíček, která dává na odiv např. na svém profilu na facebooku, ani podle citátů ze svatých knih, ale podle jeho činů a vyzařování. Kdokoli se staví ať veřejně nebo skrytě proti Mně v lidském těle a prohlašuje, že Jana se odklonila od Pána Ježíše Krista, je agentem Pseudotvůrců, ať si to připouští nebo ne. Není možné, abych šel sám proti sobě. Každý nechť si vybere mezi mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou a Pseudotvůrci. Nelze sedět na dvou židlích. Děkuji vám za podporu a spolupráci, velmi vás miluji.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 28.2.2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email