JSI PŘEKRÁSNÁ BYTOST

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Já, Pán Ježíš Kristus dávám vzniknout pestré mozaice bytostí, které vyplňují Multivesmír a odrážejí moji podstatu v relativním smyslu. Přebývám v srdci všech bytostí, abych tebe a všechny ostatní neustále doprovázel na stezce věčnosti. Všechny národy Stvoření jsou si mezi sebou rovny, vzájemně spolupracují, navštěvují se, poznávají se a předávají si cenné zkušenosti. Velice zvláštní postavení mezi rasami všehomíra zastávají lidé, kteří obývají planetu Zemi v různých vibračních vrstvách. Ve 3. dimenzi na planetě Nula, na níž dočasně žiješ, jsou prozatím smíchány světelné duše s těmi temnými, mezi nimiž se navíc nacházejí praví lidští tvorové, nicméně tomuto fenoménu bude v blízké budoucnosti konec, protože včas zasáhnu a nechám odejít lidi s láskou v srdci do rajských světů univerza. I ty jsi bezpodmínečně milován/a a já se moc těším na okamžik, kdy si padneme do náruče a budeme těmi nejlepšími přáteli. Nezáleží na tom, kde právě žiješ, jaké máš v tomto těle schopnosti a vlohy, sociální postavení, barvu pleti apod., ale zda máš lásku v srdci, miluješ svého Stvořitele, máš rád sám/sama sebe, ostatní jedince a jsi schopen/schopna odpouštět a nedržet v sobě zášť. To je jediná vstupenka do ráje a jediný, kdo rozhoduje o vlastním vytržení z této reality a přemístění do 5. dimenze, jsi ty.
Věř ve svou sílu a krásu, neboť já tě vnímám v tom nejlepším světle a nemám o tobě nejmenší pochybnosti. Jsi překrásná bytost, které jsem dal život, abych se každý okamžik těšil z toho, jak se vyvíjíš, rosteš a jsi pod mými hřejivými paprsky šťastný/á z toho, co ti dávám a co dáváš ty mně.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email