Islám

Děkuji

Eva Clara Carova

 

Islám… Nový světový řád potřebuje otroky, na tom se shodneme, jedním ze způsobů jak zotročil lid je nastavit a vynucovat plnění systému nesmyslných dogmat a nařízení korunovaných uctíváním falešného boha, v tomto případě Alláha. Všechny ty modloslužebné úkony, vnější pravidla spojená s uctíváním, forma oblékání, stravování, intimního života, to vše má vést k potírání jakékoliv individuality a útočí na celistvost a integritu. Jakákoliv snaha vystoupit z tohoto kruhu je pak tvrdě trestána a navíc všichni, kdo se s těmito pravidly neztotožňují, jsou automaticky nepřátelé. Islám dovedl do extrému oddělenost mužů od žen, jejich zotročení, dominanci a nadvládu nad ženským principem, což je jeden z hlavních znaků negativního stavu. Všimněte si, jak jsme neustále ujišťováni, že se vlastně nic neděje, je zde relativně bezpečno, žádné nebezpečí nám nehrozí. Do Evropy přichází velké množství lidí indoktrinovaných islámem, militantním náboženstvím s nenávistí k jinověrcům a máme být prý v klidu, vládcové tohoto světa mají vše pod kontrolou. Navíc se paradoxně ohání křesťanskými tradicemi a hodnotami, které přikazují pomáhat bližním a neotočit se zády k lidem, kteří jsou v nouzi. Kolik lidí ještě věří, že je to jen jakési nedopatření, dílčí problém, který bude v budoucnu řešen a vyřešen. Jsme přece civilizovaní a máme si pomáhat. Navíc je stále ještě velmi rozšířená iluze o celoplošném planetárním vzestupu, zlepšení podmínek pro všechny a osvobození od všech pastí matrixu, ale realita je taková, že v praxi tomu nic nenasvědčuje, chobotnice se rozpíná stále víc a temná mračna nad Evropou houstnou. Podívejte se, kam je napojená paní Merkelová, je jak robot na dálkové ovládání, který plní příkazy zhora, a nejde zdaleka jen o Kabalu a její přisluhovače, to jsou mimozemské vlivy. Pseudobohové si připravují půdu pro svůj návrat. Jaký je tedy další osud lidstva a Evropy? Nevyhnutelně musí dojít k třídění lidí, část bude vyzdvižena a vzata do vyšší úrovně a zbytek dohraje tuto hru do konce, zanechaní budou čipováni a budou jim odebrány i poslední zbytky svobod. Negativní stav zde ve 3D realitě musí přechodně zvítězit, aby bylo zodpovězeno na otázku, jak by vypadal život bez Boha se všemi důsledky.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email