Hle pravím vám…

Děkuji Martine za veršované sdělení PJK

 

Hle pravím vám:
Mé dcery a mí synové pokorně vzhlíží na nebesa. 
Někteří ještě spí a mé znamení nevidí.
Probuďte se mí milí, už je čas změnit tmu na lásky zář.
Já, Pán Ježíš Kristus zvu vás domů zas a zas
k věčnému životu plnému hojnosti a krás.
Nespěte ve světě, co vás nenávidí,
probuďte se k životu, co vše provoní,
Kde láska žije v každém květu a ke zkoumání nespočet světů.
Hle pravím vám:
Dost bylo útrap, dost bylo pláče.
Ti, co vidí a slyší, už také vědí, že s láskou se lépe skáče a v temnotě vidí.
Nebojte se vystoupit z řady, nebojte se zeptat,
Já PJKBR ve vašem srdci jsem, rád odpovím na cokoli všem.
Miluji vás mí milovaní.
Probuďte se ze spánku k věčnému životu na Nové Zemi jen.
Hle pravím vám:
Na obloze znamení vám dám.
Vše se rozjasní a promluvím k vám.
Každému zvlášť cestu ukážu a klíč dám.
Pak už bude na každém, jak s tím naloží,
neboť ráj si každý zaslouží.
Hle pravím vám:
Konec času nastává, kdo vibrace lásky má, ten vyhrává.
Pozor! Soutěž to ale není.
Jen vlastní pílí a vírou ve Mě spasen do Nové Země bude.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email