DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (26)

26. LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMĚ (NULA)

   Planeta Země 3D/Nula je kvůli experimentu Pseudotvůrců umístěna ve zvláštní pozici na okraji zóny vymístění v solárním systému s jedním sluncem. Je izolovaná od Pravého Stvoření i pekel, a proto nejsou přímé důkazy o existenci inteligentního života jinde ve vesmíru. Přestože do vývoje lidstva, zfabrikovaného za účelem zobrazení života bez duchovních principů lásky Nejvyššího, po celou dobu zasahovaly mimozemské bytosti z různých dimenzí antivesmíru, důkazy v podobě létajících lodí, pozůstatků těl a pod. byly a jsou utajovány. Lidstvo je udržováno v nevědomosti a prostřednictvím ovládacích programů negativních entit, vysílaných z podzemních základen na Měsíci, Jupiteru, Saturnu a v posledních desetiletích i pozemských vysílačů a médií je vedeno ke konzumnímu způsobu života, zabývání se pouze vnějšími záležitostmi, aby nemělo zájem o své nitro a duchovní pravdy. Pro ty, kdo se zajímají o duchovní život, je tu nepřeberné množství různých církví, náboženství a ezoterických směrů, avšak všechny jsou zavádějící, protože jsou řízeny jako vše na této planetě Pseudotvůrci a jejich přisluhovači. Lidé na Zemi jsou jediné sentientní bytosti, které jsou závislé na svém prostředí. Všude jinde v Multivesmíru bytosti přizpůsobují prostředí svým potřebám a představám, můžou se pohybovat i mimo svou planetu bez speciálních pomůcek, jen lidé jsou zcela odkázáni na specifické podmínky této planety Nula. Jejich těla jsou nedokonalá, rychle se unaví, potřebují spánek, často onemocní nebo se zraní, vyžadují mnoho času pro udržení naživu a v relativně dobré kondici. Lidé produkují obrovské množství toxického odpadu, který se hromadí na planetě a poškozuje tuto živou bytost. Bez pomoci pozitivních vesmírných lidí by už dávno nebyla schopna udržet život na svém povrchu. Výsledkem ovládání jsou i neustálé rozbroje, války, vyvolávání strachu z čehokoli, nespravedlivé rozdělování zdrojů, zotročující finanční systém a mnoho dalších problémů. Z výše uvedených informací vyplývá, že život v lidských tělech od Pseudotvůrců na planetě Nula je nesmírně náročný. Zejména bytosti inkarnované z pozitivního stavu kvůli pozvedání duchovní úrovně a vyrovnávání vibrací, se tu právem cítí jako nezvaní cizinci. Jednodušší to mají praví lidští tvorové, kteří nemají žádné zkušenosti z obou stavů a nejlépe se zde cítí pekelní tvorové, protože je to pro ně přirozený způsob života. Právě bytosti z nejhlubších pekel jsou inkarnovány mezi vládnoucími elitami na Zemi, mají pod palcem veškerou politiku, ekonomiku, církve, média, vědu, zábavní průmysl atd., rozhodují o všech důležitých aspektech života lidstva. I tyto elity jsou ovládány a řízeny Pseudotvůrci, kteří připravují na Nule scénu pro svůj triumfální návrat, aby se osobně zúčastnili posledního dějství tohoto experimentu s negativním stavem. Ještě před jejich příchodem budou odvoláni všichni láskyplní lidé, většina z nich bude přemístěna do nových těl na Novou Zemi, kde je přivítá Pán Ježíš Kristus Boží rodina a budou společně žít v ráji, jak je psáno ve Zjevení Jana (viz DŠ 7: http://svetelneinfo.cz/duchovni-skola-pjkbr/7-2/).

Více:
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…
http://bozirodina.cz/NZ-8.htm

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email