DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (24)

24. ZÓNA VYMÍSTĚNÍ = PEKLA

   Pozice každé sentientní (sebeuvědomělé) bytosti v Multivesmíru je určena jejím vztahem k absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Kvůli zákonu svobodné volby může bytost odmítnout jediný zdroj života, avšak nese následky v podobě vymístění z pravého Stvoření do tzv. zóny vymístění. V předchozích cyklech času byla tato zóna neobydlená, sloužila pouze jako odpadkový koš pro odhazování myšlenek, které nesouzněly s duchovními zákony. Lidé na původní planetě Zemi byli oboupohlavní bytosti stvořené přímo Nejvyšším (fáze Adam). Díky obrovským znalostem se pustili do biklonování a vytvořili jednopohlavní bytosti, došlo k rozdělení na mužskou a ženskou formu (fáze Adam a Eva). Přestože tyto lidské bytosti měly přímé spojení s Nejvyšším v nitru, nebyly už v tak úzkém kontaktu jako ty, které vznikly přímým nadělením. Zvláště na fyzické planetě Zemi se zabývaly více zkoumáním přírodních jevů a zákonů, experimentováním ve vědeckých laboratořích, než duchovními souvztažnostmi. Proto právě na této planetě byla položena otázka: Jaký by byl život, jestliže by se pojímal a vysvětloval jako pocházející nikoliv z Nejvyššího a z Jeho/Jejích duchovních principů, ale z přírody či někoho nebo něčeho jiného? Protože je nezbytné na tuto otázku odpovědět, došlo k aktivaci negativního stavu. Všichni účastníci tohoto experimentu dobrovolně propadli do tehdy neobydlené zóny vymístění a stali se z nich Pseudotvůrci (více o nich v DŠ 15). Zónu vymístění můžeme nazvat pekly či antivesmírem, protože vše je zde v opozici k pravému Stvoření, doslova vzhůru nohama. Pseudotvůrci jsou pouze relativní a jsou závislí jako všechny bytosti na jediném zdroji života Pánu Ježíši Kristu. Vše, co pseudotvoří z odvržených energií, je dočasné a bude nejpozději na konci tohoto cyklu času očištěno a navráceno svému původnímu majiteli = Pánu Ježíši Kristu. Zóna vymístění má také 3 základní dimenze: duchovní, intermediální a fyzickou a 12 vibračních pásem = dimenzí s převrácenou frekvencí. Obývají ji negativní a zlé bytosti, které rády ubližují jiným, nenávidí vše, co pochází z pozitivního stavu a libují si v překrucování a prznění pravdy. Planety jsou většinou nehostinné, bez zelené přírody, s nedostatkem světla, obyvatelstvo žije v otrockých podmínkách pod vládou krutých pánů. Přestože se Pseudotvůrci snaží udržovat své panství ve stejném stavu, neboť negativní stav miluje stagnaci, jsou nuceni se přizpůsobovat vývoji v pravém Stvoření a reagovat i na změny přirozenosti absolutního Boha. Po fúzi Ježíše Krista s Nejvyšším, kdy vznikla přirozenost Pán Ježíš Kristus, se otevřely pekelné brány a je umožněno konvertování padlých bytostí do pozitivního stavu. Šíření všech knih Nového Zjevení i v zóně vymístění způsobuje kontaminaci negativních bytostí pravým Božím slovem, láskou a pravdou, což je možné přirovnat k působení antiviru v zavirovaném počítači. Ke zrychlení vyprázdnění pekel přispívá i Mise Boží rodiny, která se po přípravné fázi na Nule rozběhne převibrováním Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi, odkud bude šířit nejnovější Boží slovo ve všech dimenzích Multivesmíru. Odpovědí Pseudotvůrců na stvoření nového Multivesmíru Pánem Ježíšem Kristem, je fabrikace pseudomultivesmíru, kde jsou bytosti udržovány ve stavu permanentní halucinace, že žijí v krásném prostředí, připomínajícím rajské světy pravého Stvoření, aby se jim nechtělo konvertovat. Ani tento podvod nezabrání budoucí eliminaci negativního stavu na konci tohoto zkráceného cyklu času, kdy je obydlena zóna vymístění. 

Více: 
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_ctvero_pojeti_duchovni…
http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezi…

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email