DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (13)

13. VAROVÁNÍ

   Před rozdělením lidstva dostane každý obyvatel Země 3D/Nuly dar v podobě osobního setkání s Pánem Ježíšem Kristem v nitru, aby měl šanci se změnit a nemusel zažít pseudovítězství negativního stavu na této planetě. To neznamená, že nabídnutou Boží ruku bude každý schopen přijmout, ale tato událost zůstane v genetické paměti všech účastníků a pomůže i těm, kdo zde zůstanou, aby kdykoli později měli snazší cestu zpět do pozitivního stavu. V jeden den dojde na 15 minut k zastavení veškerého ovládání Pseudotvůrci a každý obyvatel nad 7 let uvidí vnitřním zrakem Pána Ježíše Krista v podobě přizpůsobené duchovní úrovni a víře. Během té doby proběhne rekapitulace jeho života z pohledu jiných lidí, může to připomínat poslední soud, ale soudcem bude každý sám sobě. Poté navštíví v mentálním těle nebe i peklo, tedy místo v pozitivním i negativním stavu, aby měl přímou zkušenost s oběma protikladnými způsoby života. Tento zážitek vyvolá značný ohlas na celé planetě, ale protože nemůže být jakkoli dokázán vnějšími prostředky, média, vládnoucí elity, vědci a další vlivné osoby ho budou bagatelizovat a vysvětlovat různými způsoby, nejčastěji jako davovou hypnózu. Pro mnohé to však bude potvrzení existence Boha a zvláště ti, kdo mají jakoukoli zkušenost s vnitřním vedením, budou ještě usilovněji pracovat na svém duchovním růstu a pomáhat šířit informace o vytržení připravených do nebe (vyšší dimenze pravého stvoření). Pán Ježíš Kristus přizpůsobuje své slovo duchovní úrovni příjemců, a proto pověřil/a více svých vyslanců na světě, aby na tuto nesmírně důležitou událost připravili co nejvíce lidí. Příkladem je prorokyně Marie Božího milosrdenství z Irska, která pomáhá zejména věřícím křesťanům (viz http://varovani.org/, http://jezis-kristus-varovanie.net/). Nejvyšší pravdu nejen o Varování přináší kniha Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny: http://bozirodina.cz/NZ-31.htm. Po převibrování Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi bude naplno spuštěna Mise Boží rodiny, jež urychlí i šíření informací o blížícím se rozdělení lidstva, nezbytném vítězství negativního stavu na Nule a životě v ráji i zóně vymístění. Varování bude sloužit především k sebezpytování, odhalí temné stránky, mnohdy skryté pod povrchem, maskované dobrými úmysly. U zvláště temných lidských bytostí může vyvolat zuřivý odpor a znechucení, ale vždy poslouží pozitivnímu účelu, jako vše, co Pán Ježíš Kristus dělá pro ukončení negativního stavu a budoucí plný život bez omezení. Protože se Varování týká prakticky všech lidí na Nule bez ohledu na víru, tedy i ateistů, je žádoucí předávat informace přiměřeným způsobem bez vnucování co největšímu počtu obyvatel planety. Říká se tomu zasévání semínek, která vyklíčí dříve nebo později, aby přinesla své plody v podobě nastoupení duchovní cesty zpět do pozitivního stavu.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email