DUCHOVNÍ POZADÍ SUMMITU TRUMP–PUTIN V HELSINKÁCH

Děkuji Míšo

 

   Setkání prezidentů Trumpa a Putina v Helsinkách ukázalo na procesy propojování dvou skupin vládnoucích nad zónou vymístění a planetou Nula, jimiž jsou Pseudotvůrci a Renegáti. Zatímco Pseudotvůrcům s fyzickým centrem ve Washingtonu podléhá téměř celý západní svět vč. valné části Afriky a Arabského poloostrova, Renegáti se sídlem v Moskvě a Pekingu spravují asijský kontinent, kde je koncentrován největší počet lidí (nejvíce Čína – 1.4 mld. obyvatel a Indie – 1.2 mld. obyvatel). Po plném převzetí moci Alláhem dochází k sjednocování Pseudotvůrců a Renegátů, kteří po svém návratu na planetu Nula společnými silami na chvíli vyřeší všechny hmotné problémy tohoto světa a zažehnají válečné štvaní a rozbroje, jež po dobu celé historie až do dnešních dnů neustále přiživují. Přestože bude napětí a konflikty mezi národy stále eskalovat a vyvrcholí před příchodem falešných bohů, na scéně za oponou dochází a bude docházet k propojování jednotlivých frakcí elit. Důkazem skrytého dějství je mimo jiné právě summit Trumpa a Putina, dvou loutek nemajících svobodnou vůli a neschopných samostatného rozhodování. Všechna jimi učiněná rozhodnutí, ať už se týkají otázek politických, ekonomických, ekologických či jiných, jsou výsledkem snah skutečných vládců zóny vymístění o co nejefektivnější zavedení Nového světového řádu (NWO). Každá z velmocí k budování chystané totality přistupuje jinak, všechny ale mají stejný cíl: učinit ze svých občanů otroky s čipem pod kůží, kdykoliv odstranitelných ze systému. Summit v Helsinkách se nesl v poměrně klidném duchu, přestože ani jedné straně nebylo do smíchu. V gestech a mimikách těchto státníků se odrážely skryté symboly: zatímco Putin se držel křečovitě opěradla a jeho pohled byl upřen k zemi, v čemž se odráží dosud podřízená pozice Renegátů, Trump působil víc sebejistě a po celou dobu ukazoval sepjatými prsty symbol Svobodných zednářů, čímž nejen dával najevo svou příslušnost, ale skrze tyto posunky též Pseudotvůrci demonstrovali fakt, že disponují větší mocí a při budování NWO budou mít hlavní slovo. To se na závěr setkání projevilo i ve chvíli, kdy Putin (Renegáti) předal/i Trumpovi (Pseudotvůrcům) míč z fotbalového mistrovství světa. Tímto aktem první skupina té druhé dává jasně najevo, že uznává Pseudotvůrce jako hlavní budovatele nového světa při vítězství negativního stavu. Jak se ale bude tento cyklus času blížit ke konci, moc Renegátů bude stále růst, jelikož svůj negativní pseudoživot milují ještě více než Pseudotvůrci, protože na rozdíl od nich nemají žádnou snahu něco změnit a konvertovat do pozitivního stavu. Právě pod jejich vedením zla a nepravdy dojdou konečného dozrání, vyčerpají veškerou užitečnost a poté budou natrvalo deaktivována a zrušena.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 17. 7. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email