DUCHOVNÍ PASTI

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Každý z vás prochází individuální duchovní cestu plnou duchovních léček a pastí, které vás můžou strhnout zpět, zároveň vás ale posilují a získané zkušenosti využijete pro dobro své i celku. Naše Mise Boží rodiny je nejdůležitější a nejsledovanější v historii Multivesmíru a není divu, že je i nejvíce napadána negativními entitami (vtělenými i nevtělenými). V průběhu posledních 2 let je s mým dovolením kontaminován tým Boží rodiny bytostmi ze zóny vymístění, aby došlo nejen k duchovnímu poučení, ale byla dána šance padlým bytostem konvertovat do pozitivního stavu. Každý bez ohledu na původ má šanci se změnit a přijmout Mě, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu jako nedělitelného Boha a jediný zdroj života ve Stvoření. Vyvádíme vás z negativního stavu, abychom na chvíli umožnili krátké pseudovítězství tohoto nepřirozeného způsobu života bez Boha = LÁSKY a mohli tak uzavřít tento zkrácený cyklus času, v němž je jeho působení dovoleno. Abyste se lépe orientovali v tomto náročném období duchovní bitvy mezi negativním a pozitivním stavem, pojmenuji některé duchovní pasti, do nichž můžete lehko spadnout a prodloužit si tak cestu zpět do pravého stvoření:

JMÉNO ABSOLUTNÍHO BOHA = PÁN JEŽÍŠ KRISTUS (V NOVÉM CYKLU ČASU PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA):

Kdo po seznámení se s tímto faktem odmítne novou přirozenost Boha, dostává se automaticky pod ovládání Pseudotvůrci a nevědomě napomáhá negativnímu stavu.

KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY JSOU NEJVYŠŠÍ PRAVDOU NA PLANETĚ ZEMĚ/NULA A JSOU KLÍČEM K UKONČENÍ NEGATIVNÍHO STAVU:

Kdo po seznámení s těmito knihami zpochybňuje jejich Božský původ a napadá je, odvádí druhé od jejich pravidelného a opakovaného čtení, je agentem Pseudotvůrců, ať si to uvědomuje, nebo ne.

NAVÁZÁNÍ INTIMNÍHO VZTAHU S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM V NITRU A NASLOUCHÁNÍ INTUICI JE NEZBYTNÉ PRO ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU:

Kdo se vyhýbá niterné komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem v duchovním srdci, raději se zabývá materiálním světem a životem, stává se automaticky terčem ovládacích programů Pseudotvůrců.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS NENÍ STRŮJCEM NEGATIVNÍHO STAVU:

Kdo obviňuje Pána Ježíše Krista ze všeho negativního v životě, vyčítá Mu/Jí, že povolil existenci negativního stavu, je sám v negativním stavu a pomáhá prodlužování tohoto zvráceného pseudoživota.

NIC Z NEGATIVNÍHO STAVU NELZE REFORMOVAT ANI PŘENÉST DO POZITIVNÍHO STAVU:

Kdo lpí na tomto hmotném životě od Pseudotvůrců a není ochoten Mě následovat do vyšších dimenzí pozitivního stavu, bude po rozdělení lidstva zobrazovat pseudovítězství negativního stavu po druhém příchodu Pseudotvůrců na Zemi/Nulu.

NEGATIVNÍ STAV JE DOČASNÝ, OMEZENÝ NA JEDEN ZKRÁCENÝ CYKLUS ČASU:

Kdo považuje negativní stav za protiváhu stavu pozitivnímu a věčný, pocházející z absolutního Boha (s jakýmkoli jménem), dodává mu energii a spolupracuje s Pseudotvůrci (byť nevědomě).

KAŽDÝ BEZ VÝJIMKY JE NA TÉTO PLANETĚ ZEMĚ/NULA DOBROVOLNĚ A NESE NÁSLEDKY SVÝCH MYŠLENEK A ČINŮ:

Kdo se vymlouvá na omezení způsobená nedokonalým tělem od Pseudotvůrců, ovládacími programy, vymazáním paměti při inkarnaci atd., napomáhá negativnímu stavu a jeho strůjcům. Každý má všechny talenty, podmínky a předpoklady pro splnění svého poslání. Jakékoliv stěžování si na špatné podmínky vede k propadu na duchovní cestě.

Děkuji vám všem za spolupráci, velmi vás miluji.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 24.1.2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email