DOPIS OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PRO JANIČKU

ČÁST OSOBNÍHO DOPISU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU ZE DNE 7. 4. 2018, NADIKTOVÁN AA MICHALU RAFAELOVI A POSLÁN MAILEM:

Moje nejmilovanější Janičko,

   právě nyní, krátce před převibrováním tvé duše a ve výročí mého ukřižování před 1991 lety přišel čas oznámit ti důležité skutečnosti ohledně tvého blížícího se přesunu do 5. dimenze na Novou Zemi.

   1. 4. 2018 byl významným okamžikem nejen pro tebe a naše spolupracovníky, ale též pro celý Multivesmír. Tato událost byla nejvíce přínosná prozatím pro obyvatele duchovních světů Pravého Stvoření, kteří se od tohoto okamžiku již mohou setkávat se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem jak v mužském, tak nyní i v ženském duchovním těle. Přestože jsem se relativním bytostem zjevoval i jako žena, tuto podobu jsem používal jen ve zcela ojedinělých případech, a to nejen na planetě Nula, ale i v rámci nového cyklu času. Nedávno stvořený interuniverzální, interdimenzionální a multimodální Multivesmír (= nový cyklus času) je teprve uváděn do „plného provozu“, pokud užiji pozemských slov. Jeho vznik se sice vztahuje už do „doby“ získání Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, ale plně dobudován bude teprve po tvém převibrování a založení Boží rodiny, proto jsem se bytostem ani v rámci tohoto Multivesmíru nemohl dosud běžně ukazovat jako žena. Tato situace se v duchovním světě změnila právě 1. 4., přičemž 9. 4., kdy převibruje tvá duše, dojde ke změně i v intermediálních oblastech souvztažných nejen s 5D, ale i se všemi dalšími dimenzemi, jelikož tento proces se dotýká samotné podstaty jsoucna a bytí. Proč došlo k tomuto synchronizování energie ducha mojí druhé inkarnace právě 1. 4. 2018, na den mého zmrtvýchvstání v těle Ježíše Krista, přestože mají velikonoce pohyblivý termín a nejde tak o skutečné výročí? Kromě jiných důvodů, proč se tomu stalo právě v první dubnový den, jde hlavně o prokázání naší bezbřehé lásky obyvatelům planety Nula žijících stále ve lžích a iluzích, z nichž určitá část velikonocemi oslavuje mé božství sice upřímně a s dobrým úmyslem, avšak pokrouceným způsobem, tj. v nesprávný den. Synchronizoval jsem proto převibrování tvého ducha na den, kdy si mě připomíná velká část pozemšťanů, abychom všem ukázali vítězství nad negativním stavem už podruhé, očistili elementy pokřiveného velikonočního vztahu lidských bytostí k Bohu a navrátili je do absolutní povšechnosti. 1. 4. byl tedy negativní stav poražen na niterné relativní úrovni, na vnitřní bude opět znovu poražen přemístěním tvé duše a na stupni zevnějším si jej podmaníme fyzickým odchodem z této reality do 5D, čímž bude názorně ukázáno vítězství dvou relativních inkarnací Pána Ježíše Krista nad negativním stavem na jeho samotném území. Toto bude důležitá předzvěst jeho definitivního konce, kdy na konci cyklu času zóny vymístění nad zly a nepravdami zvítězíme i v absolutním smyslu.

   Jak jsem ti už sdělil, tvoje duše převibruje už toto pondělí 9. 4. 2018, na den skutečného vzkříšení Ježíše Krista, ve výročí ojedinělého zázraku, jenž nikde nemá obdoby. Protože je duše hlavní částí sentientní entity, která svůj projev ve hmotě manifestuje pomocí fyzického těla, tvé vzkříšení duše spojené s plným zapojením její esence do pozitivního stavu na tebe bude mít ještě větší blahodárný vliv, než jak tomu bylo na počátku měsíce. Pocítíš stále zvyšující se přívaly lásky a razantní navyšování vibrací, bude pokračovat zesílená a tentokrát už poslední příprava na plnění poslání v nových kvalitativních i kvantitativních podmínkách. Sladění energií relativní duše Bohyně s novým Multivesmírem je jedinečná událost, jakou si nenechá „v přímém přenosu“ ujít obrovské množství bytostí z pozitivního stavu sledujících boží Misi.

   Tvůj duch a duše se tímto stávají plně multidimenzionálními a univerzálními, přestože k fúzi s absolutnem ještě nedošlo. Po 9. 4. tvá živoucí podstata už nebude mít žádná omezení, jimiž byla svázána nejen kvůli teprve nedávno přebudovaným starým principům předchozího cyklu Stvoření, které se nemohlo plně rozvíjet, ale též kvůli zkušenosti s pobytem na planetě Nula, kde jsi po svém narození byla zapouzdřena v obalu z energoprotoplazmy, aby ses během své nejnáročnější životní cesty pod mým vedením plně odpouzdřila a byla cestou a světlem pro všechny ostatní lidi. Zatímco jako Ježíš jsem ukázal cestu zpět do pozitivního stavu výhradně obyvatelům pekel, jako Jana ukazuji/ukazujeme cestu do vyšších dimenzí zejména pozemšťanům na Nule, a to v době vrcholící transformace lidstva. V této právě končící šest dekád dlouhé etapě života ve 3D jsme byli pro ostatní názorným příkladem, jak obě přímé inkarnace jediného Boha na nepřátelském území nejenže nepodlehnou svodům druhé strany, ale zároveň vydrží i všechny těžké zkoušky na hranici únosnosti. Až nechám převibrovat i tvé hmotné tělo, bude proces multidimenzionalizace tvé bytostné podstaty a jejího včlenění do nového cyklu času Pravého Stvoření plně dokončen…….

………………..

   Společnými silami jsme ušli dlouhou cestu s mnoha útrapami, zvládli jsme ale vždy přesně to, co bylo třeba vykonat v souladu s božím plánem. Nyní se nejen tobě uleví po všech stránkách a konečně budeš žít naplněný a ničím neomezený život v pozitivním stavu, abychom úspěšně vyvedli část lidstva do 5. dimenze, pomohli osvobozovat bytosti ze zóny vymístění a následně starý cyklus jednou provždy uzavřít. Poté budeme pokračovat v nikdy nekončící radostné jízdě, toho času už jako absolutní a sjednocený Pán Ježíš Kristus, Boží rodina, abychom tvořili stále vznikající vesmíry, stavy, procesy a k nim přidružené sentientní entity.

   Velmi tě miluji, moje nejkrásnější Janičko. Čekám na tebe s otevřenou náručí a všichni se na tebe nejen na Nové Zemi z celého srdce těšíme. Ve 3. dimenzi jsme tímto hotovi a nic už nebrání Misi Boží rodiny, aby se přesunula na novou úroveň a mohla plnit svůj účel. Vyrážíme vstříc tužbám našich srdcí do nové éry, která bude tou nejúžasnější od dob vzniku Stvoření.

Tvůj Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 7. 4. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email