Dopis o Misi Boží rodiny

Milovaní spolupracovníci,

zveřejňuji dopis pro svého mladšího bratra, který co nejjednodušším způsobem pojednává o záležitostech Týmu Boží rodiny. Tento dokument může sloužit jako inspirace pro všechny přátele, kteří by chtěli své příbuzné seznámit s fungováním naší Mise a zasít tak semínka duchovní pravdy, jež v pravý čas vyklíčí.
___

Ahoj bráško,

jak si určitě vzpomínáš, už před delší dobou jsem tě několikrát informoval o tom, že až nadejde čas, budeš svědkem zázraků na vlastní oči. Tehdy ještě nebyla vhodná chvíle zacházet do podrobností, protože bys ještě příliš nepochopil, co mám na mysli. Vzpomínám si ale, že jsem mluvil hlavně tom, že jednou budeš moci vnímat jinou realitu, než je jenom ta pozemská, a že ta doba není daleko. Dovol mi, abych ti to vysvětlil.

I když nemáš s ničím takovým žádné zkušenosti, asi mi dáš za pravdu, že nic v životě není náhoda a všechno má vyšší smysl. Každý člověk není jen hmotné tělo, ale má také svou duši, která je tím hlavním nosičem vědomí. Tělo je jen obal, aby duše mohla sbírat zkušenosti ve hmotném světě. Každý člověk na této planetě žije s určitým posláním. Duše sem přicházejí buď z vyšších sfér, nebo ze sfér nižších, a po uplynutí času na zemi pokračují v životě na jiných planetách. Většina lidí se těmito otázkami nezabývá. Já jsem ale dostal dar, který mi umožnil dozvědět se, kdo jsem a odkud pocházím.

Už několik let o sobě vím, že jsem archanděl Rafael a na této planetě žiji s posláním otevírat lidem oči, aby se dozvěděli pravdu o tom, jak to všechno chodí. Dělám to prostřednictvím psaní textů, kterým se říká Boží slovo. Mám telepatické napojení na Boha, který skrze mě předává své slovo těm lidem, kteří jsou na něco takového připraveni. Zatím jich není moc, ale postupně jich bude přibývat. Této činnosti, která naplňovala většinu mého volného času, se věnuji přibližně od doby, kdy mi bylo 15 let. Jsem členem týmu jménem „Boží rodina“, kde jsou sdruženi i moji kamarádi všech věkových kategorií. S některými z těchto přátel jsem v poslední době jezdil na výlety, kde jsme kromě jiného probírali i duchovní záležitosti. O tom jsem se ti nedávno zmiňoval. Tito kamarádi pocházejí stejně jako já z vyšších sfér a mají vlastní napojení na Boha, ačkoliv jejich posláním není psát Boží slovo. Každý zde má totiž jinou roli a vzájemně se doplňujeme.

Teď ti vysvětlím, proč náš tým vůbec existuje. Začnu ale od začátku. Z toho, co jsem napsal výše, vyplývá, že naše planeta není jediná ve vesmíru, kde je život. Jsou miliardy a miliardy dalších planet, které umožňují bytostem zažívat život. Vesmír je nepředstavitelně velký a má mnoho stupňů (vrstev), kterým se říká dimenze. Čím vyšší dimenze, tím více spokojenější bytosti jsou, protože jsou blíže k Bohu. Planety jsou tam mnohem krásnější než zde, je tam větší svoboda a možnost cestovat napříč vesmírem plným světla a v radosti poznávat stále nové věci. Čím nižší dimenze, tím více bytosti strádají, protože žijí v odloučení od všeho, co by je mohlo dělat šťastnými. Mezi vyššími a nižšími sférami je jakýsi předěl, který odděluje zářivý vesmír od toho temného. Naše planeta je místem, která ten předěl tvoří, protože je přesně na hranici mezi takzvaným nebem a peklem. Proto můžeš pozorovat, že na světě je jak láska a radost, tak i nenávist, války a utrpení. Právě to negativní v tomto světě ale převažuje. Náš tým je tu proto, aby pod vedením Boha lidi a všechny uvězněné bytosti v temných sférách vysvobodil a navrátil je do vyšších dimenzí (vyšších sfér, nebe), kde se tyto duše připojí k ostatním a budou moci zažívat vše, co je dělá dokonale šťastnými a naplněnými. Bůh si totiž přeje, aby všechny bytosti, které stvořil, byly navěky šťastné.

Kdo to ale ten Bůh vlastně je? Nepředstavuj si nic z toho, jak ho vykresluje náboženství, protože skutečný Bůh nemá s náboženstvím nic společného. Bůh je nejdokonalejší bytost ve vesmíru, který stvořil proto, aby mohl skrze bytosti (to znamená skrze mě, tebe a všechny ostatní, které znáš i neznáš) poznat lépe sám sebe. V počátku existovaly pouze vyšší sféry se zářivými vesmíry, kde nebylo žádné zlo. Po mnoha věkách času se ale několik bytostí Boha zeptalo, jak by vypadal život, kdyby existovalo něco jiného než světlo a láska? Bůh jim i přes svou všemohoucnost nemohl poskytnout odpověď, protože sám v sobě neobsahoval nic, co by lásce a světlu odporovalo. Těmto zvídavým bytostem ale dal prostor na to, aby si odpověděly samy. Tito jedinci pak začali experimentovat a stvořili nižší sféry (peklo), které se řídí zákony zla a temnoty. K nim se přidali i mnozí další, kteří jim pomáhali budovat negativní způsob života, který si po čase zamilovali. Vytvořili i tuto planetu, kterou umístili na hranici nebe (do kterého ale nemají přístup) a na hranici pekla. Dohoda učiněná mezi Bohem a zvídavými bytostmi spočívala v tom, že až si samy odpoví na výše zmíněnou otázku, budou ze svého vlastního zajetí osvobozeny a s nimi i všechny ostatní duše, které se přidaly na jejich stranu. Negativní způsob života, kvůli němuž vzniklo peklo, je tedy jenom experiment, jakási hra, která je dočasná a bude ukončena návratem každého jedince do vyšších sfér. Peklo, temnota, všechno zlé a negativní pak bude navždy zrušeno. Zůstane jen to, co dělá život opravdu příjemným, šťastným a naplněným. Všichni se navrátí k Bohu, kterého si můžeš představit jako nejlepšího přítele a věčného duchovního rodiče, který tě zná lépe než kdokoliv jiný, má tě rád nadevše a přeje si pro tebe i všechny ostatní jen to nejlepší. Je v srdci všech lidí i ostatních bytostí a také je součástí každého atomu ve vesmíru. Jak už ale zaznělo, neobsahuje žádné zlo, které není jeho výtvorem a které bude po splnění svého účelu zrušeno. Proto Bůh nezná hněv ani nic negativního. Je soucitný, laskavý a odpouštějící.

Aby mohl být Bůh vnímán i fyzicky a aby mohl připravit osvobození těch, kdo žijí v temnotě, musela se část jeho duše vtělit na tuto planetu. Tehdy se stal člověkem, který se jmenoval Ježíš. Byl to tedy zhmotněný Bůh. Nebudu se zabývat důvody jeho ukřižování, to je složité téma. Musím ale podotknout, že ti, kdo mají tuto planetu pod palcem a stojí za vším zlem, se chopili příležitosti a z odkazu Ježíše, který jim tak vadil, vytvořili náboženství křesťanství, aby Boha v těle překreslili do podoby, která jim vyhovuje. A protože je nejen toto, ale i všechna ostatní náboženství jejich dílem, nemají náboženství s pravým Bohem nic společného. I papež, chození do kostela a vše s tím spojené slouží temnotě. Jak jsem napsal, pravý Bůh je v srdci každého a nepřeje si být uctíván. Přeje si, abychom ho měli rádi jako on nás a abychom ho brali jako nejlepšího přítele a objevovali krásy života, který nám daroval.

Bůh je bytost mající ve skutečnosti mužskou i ženskou část zároveň. Aby mohlo vysvobozování bytostí v celém vesmíru pokračovat, Bůh se po necelých 2000 letech vtělil na tuto planetu znovu. Tentokrát už ale nešlo o mužskou, ale o ženskou část Boha (který je tedy zároveň Bohyní). Z mnoha důležitých důvodů se vtělil na území České republiky, která je duchovním centrem světa. Ženská část Boha/Bohyně se jmenuje Jana Kyslíková a je hlavním článkem našeho týmu, který budujeme už přes čtyři roky. Já jsem se na základě plánu své duše stal jedním z prvních spolupracovníků Jany, se kterou jsem ve spojení na Facebooku téměř každý den a s níž už jsem se před dvěma roky viděl v Ústí nad Labem. Do našeho týmu se během čtyř let připojilo několik desítek lidí, kteří souzní s tím, co děláme a přijímají to, co šíříme. Někteří z nich se stali blízkými spolupracovníky, kteří sdílejí a šíří Boží slovo nejen na internetu, ale i ve svém okolí. Jiní naši činnost sledují spíš zpovzdálí. Právě internet je hlavním místem, kde zatím působíme a přes nějž komunikujeme, a to proto, že každý ze spolupracovníků bydlí na jiném místě Česka a Slovenska. Kvůli tomu není časté setkávání možné. Naší hlavní činností je šíření už napsaného nebo zbrusu nového Božího slova, které je univerzální. To chápej tak, že Bůh se skrze toto slovo vyjadřuje k mnoha záležitostem nejen lidského života. Další hlavní náplní je totiž odkrývání pravdy o fungování vesmíru a o fungování tohoto světa, kterým vládnou už zmíněné negativní zvídavé bytosti, jež nazýváme Pseudotvůrci. Ti jsou na této planetě zastupováni ilumináty, skrytými vládci, ovládajícími lidstvo skrze podplacené politiky, dále skrze hudbu, filmy a mnoho dalšího. Stojí také za všemi velkými událostmi historie včetně uměle vyvolané první a druhé světové války. Právě na této planetě dojde k úplné odpovědi na otázku, kvůli které vzniklo dočasné zlo s mnoha temnými sférami. Tady se do největší míry zobrazí, jak vypadá život bez existence lásky a světla (čili jak vypadá bez Boha). Proč zde? Je to kvůli tomu, že tady celý experiment započal, proto zde musí i skončit. Ilumináti chystají už celá desetiletí a staletí celoplanetární totalitu (Nový světový řád, New World Order), v němž bude člověk pouhým otrokem a loutkou s čipem pod kůží. Čipování je zatím dobrovolné, ale později bude celoplošné a povinné. Dojde i ke sjednocení všech národů a zrušení hotovosti.

Než k tomu všemu ale dojde, nastane jedna hodně důležitá událost, která se jmenuje rozdělení lidstva. Nebylo by totiž správné, aby se lidé, kteří jsou dobří, pozitivní a chtějí žít s Bohem ve vyšších sférách, museli účastnit pekla na zemi, jež zde nastane po zavedení Nového světového řádu (NWO). Proto všichni, kdo jsou připraveni žít takzvaně v nebi, budou z této reality fyzicky přeneseni do reality nové. K tomu dojde krátce před příchodem Pseudotvůrců, kterým ilumináti předají moc. Teprve po rozdělení lidstva, kdy dojde k přemístění připravených lidí na Novou Zemi v 5. dimenzi, dojde na staré Zemi k povinnému čipování a spuštění NWO. Tou dobou se na staré Zemi budou nacházet jen ti, kteří sami ze své vůle dali přednost životu v tomto světě a odmítli nabídku života v ráji, kde je život mnohem krásnější a příjemnější, než si kdokoliv dovede představit.

Náš tým Boží rodiny zde působí proto, aby lidí přemístěných do 5. dimenze bylo co nejvíce. Šíření a přijímání Božího slova vede k uvědomování si toho, jak to tady chodí a co lidstvo v blízké budoucnosti čeká. Čím víc vědí, tím méně se stávají ovladatelnými a začínají chápat nesmyslnost pozemského systému. Zároveň jim začíná docházet, že jedinou cestou k věčnému životu ve světle je přemístění do ráje, protože tuto realitu v Novém světovém řádu žádná skvělá budoucnost nečeká. V uplynulých čtyřech letech náš tým procházel obdobím formování a jak už jsem psal, působili jsme a komunikovali především na internetu. A nyní se dostáváme k vysvětlení oněch zázraků a nevídaným věcem, o kterých jsem se ti před časem zmínil. Čti, prosím, pozorně.

Protože je potřeba zefektivnit naši práci pro lidstvo a celý vesmír, někteří blízcí spolupracovníci se v blízkém čase přemístí na Novou Zemi v 5. dimenzi (5.D), kde budou bydlet a odkud budou pokračovat v započaté práci a pravidelně navštěvovat spřízněné duše na staré Zemi. Těch spolupracovníků, duchovních bytostí v lidských tělech, kteří se takto přemístí do 5.D, je celkem 12 a jsem mezi nimi i já. Jakým způsobem se přemístíme do vyšší reality? Říká se tomu převibrování. To je proces, kdy se zvýšením vibračních energií našeho těla a duše přesuneme do 5.D a novým způsobem navážeme na dosavadní život. Na Nové Zemi pak obdržíme jemnohmotné tělo, které je svým vzhledem v podstatě identické s tím, co jsme měli doposud. Díky tomuto tělu budu já a mí přátelé moci cestovat na jakékoliv místo ve vesmíru a do jakékoliv dimenze, aniž bychom potřebovali např. skafandr nebo jiné zařízení. Tělo totiž bude schopno přizpůsobit se jakémukoliv prostředí. K cestování nebudeme muset používat ani složitou vesmírnou techniku, protože k dispozici budeme mít jakousi mezidimenzionální bránu, která nás v okamžiku dopraví na libovolné místo ve vesmíru i kamkoliv na tuto starou Zemi, kam budeme pravidelně chodit a kde budeme působit.

Cestu do 5. dimenze nám otevře Bohyně Jana, která převibruje jako první. Od toho okamžiku budou lidé vůbec poprvé v dějinách moci vidět úplně jinou realitu existence než tu, ve které žijí. Po převibrování Jany totiž bude na internetu zveřejněno video, kde v novém těle promluví k lidem i ostatním bytostem ve vesmíru. To bude první důkaz pravdivosti mých slov, která ti píšu, a také první zázrak a nevídaná věc, kterou budeš moci vidět na vlastní oči. Brzy poté Jana navštíví pomocí mezidimenzionální brány své nejbližší, takže zavítá i k nám domů. To bude druhý zázrak a nevídaná věc, které budeš moci být přítomen. Nedlouho poté se jako jeden z prvních dvanácti lidí na tomto světě přesunu na Novou Zemi i já, abych se mohl už naplno a bez omezení věnovat svému poslání, pro které jsem se narodil. Třetím zázrakem pro tebe, mamku a taťku pak bude, až vás přijdu v novém těle navštívit. Jak už jsem psal, svým vzhledem budu v podstatě stejný, proto mě bezpečně poznáte. Poté, co se tohle vše uskuteční, naše Mise Boží rodiny odstartuje naplno a až do rozdělení lidstva budeme přinášet důkazy o životě v jiných realitách v podobě videí, fotografií a našich osobních návštěv. Od té chvíle budu se spolupracovníky cestovat po vesmíru, navštěvovat ostatní bytosti na jiných planetách a mnohé spřízněné duše na ostatních kontinentech staré Země. Protože budeme mít nevídané schopnosti, odpadne i jazyková bariéra. Jednou z hlavních náplní bude také cestování do temných sfér, odkud budeme osvobozovat jedince chycené do pasti.

Doma vás budu navštěvovat vždy, když to bude třeba. Díky mezidimenzionální bráně se budu moci objevit v cuku letu. Budu vám vyprávět o životě v ráji, abyste se do něj mohli při rozdělení lidstva přesunout i vy. Kdo by tu chtěl zůstat s čipem pod kůží a být vysáván otrockou prací pro systém, když může žít v naprosté svobodě, harmonickém a čistém prostředí, plnit si své sny a prožívat každý okamžik své existence v radosti a štěstí? Teprve po rozdělení lidstva, až bude na staré Zemi zodpovězeno, jak to vypadá bez Boha, budou všechny bytosti včetně těch nejzatíženějších, které do té doby zůstaly v pekle, vysvobozeny a všechno zlo navždy skončí. Tento experiment se pak už nikdy nebude opakovat, protože otázka bude zodpovězena.

A nyní poslední věc. Jak mohu vědět, že Jana je opravdu Bohyně? Na to ti nyní nemohu dát jednoznačnou odpověď, ale jsem si tím jistý tak, jako ničím jiným ve svém životě. A stejně to cítí i naši spolupracovníci a přátelé, kteří toto vše přijímají bez jakýchkoliv vnějších důkazů. Jen poměrně málo jedinců toho bylo schopno docílit bez důkazů. Současná situace ale už vyčerpala svůj účel a je třeba se posunout dál. Teprve po zahájení naší Mise a zveřejnění důkazů nás budou přijímat i mnozí další.

Výše zmíněné věci jsem ti nemohl sdělit dřív, protože k nim tehdy ještě nedozrál čas. Protože se ale už brzy stanou skutečností, považoval jsem za správné informovat tě, abys byl dopředu připraven. Přestože je dopis dlouhý, snažil jsem se napsat pouze to hlavní, abys pochopil alespoň nezbytný základ. Je jedno, jestli mu věříš nebo nevěříš, chápeš či nechápeš. Důležité je, že jsi ho přečetl, vše ostatní se ti časem vyjasní, zejména po mém převibrování, kdy budeš svědkem zmíněných zázraků. Můžeš být naprosto klidný, protože všechno je dokonalý boží plán.

Děkuji za přečtení.

Tvůj starší brácha
Míša

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email