Čtvrtek – pátý paprsek

Vrcholně zelený plamen se zlatě zabarvenou září:

PRAVDA, UZDRAVOVÁNÍ A SOUSTŘEDĚNOST

 

   „VE JMÉNU BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ ZASVĚCUJI SVŮJ ŽIVOT SVĚTLU A DOBRU TAK, ŽE MYSLÍM JEN DOKONALE, ŽE MOJE CITY ZŮSTÁVAJÍ KLIDNÉ, LÁSKYPLNÉ, DOBROTIVÉ, PŘIPRAVENÉ POMOCI A BLAŽENÉ, ŽE MOJE OČI VIDÍ DOKONALOST, MOJE RUCE ŽEHNAJÍ A UZDRAVUJÍ, ŽE MÉ NOHY JSOU POSLOVÉ DOBRA A MOJE TĚLO JE SILNÉ A PŘIPRAVENÉ KU POMOCI A PŘIPRAVENÉ BÝT BOHATÝM NÁSTROJEM, KTERÝ BOŽÍ DOKONALOST UVEDE V ČINNOST.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Nanebevzetý Mistr HILARION, Chohan Pátého paprsku, uzdravování a pravdy, říká:

   „´Zelené světlo´ znamená pro vás děti „Země“, že cesta je volná. Jestliže vzýváte Zelený plamen, jestliže jej uvedete do svých těl, on si už vybuduje cestu k uzdravování. On je ta cesta, která vede k dokončení vašich tělesných forem. Když vzýváte své přátele světla, aby vám seslali síly uzdravování, buďte přesvědčeni o tom, že tak učiní. Jen na vás záleží, jak dalece jste připraveni je přijmout. Ještě je možné, že vám něco chybí na průchodnosti pro Boží síly. Ještě je možné, že jste stále jste uvězněni ve svém pozemském Já, a toto Já vás ohraničuje, tvoří kolem vás zábrany.“

   „Zelený plamen znamená ale také pravdu a pravda je dokonalostí. Ve světle Boží pravdy poznáte smysl své služby. Snažte se stále o pravdu ve svém vlastním srdci. K tomu náleží také čistota vašich pohnutek. Sloužíte celku, jestliže vidíte jako cíl osvobození života od všech nedokonalostí. Váš vlastní pokrok se tím také uspíší, to by však neměl být nikdy hlavní důvod vašeho namáhání. Toho si musíte být jasně vědomi. Boží plán vašeho života již nesnese žádné postranní cesty a okliky, uvolněte se ode všech osobních žádostí, neboť váš vlastní cíl může být dosažen jen pokrokem celku. Také to je důležitý aspekt pravdy, který někteří žáci ještě nepochopili. Pohlížejte na pozemský život z vyššího hlediska a vnější věci ustoupí do pozadí.“

   „Stojíte ve světle Boží pravdy – nechte ji proudit do všeho, co tvoří váš život. Pravda je čistá a dokonalá a jestliže ji vyšlete před sebe na cestu, nemůže už kolem vás být nic nedokonalého. Světlo pravdy vyzvedne všechno, co je dobré a krásné a to nízké nechá opadat, neboť to není pravda !“

 

APEL NA ZELENÝ OHEŇ

 

   „VE JMÉNU A CELOU MOCÍ MÉ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, VOLÁM PO VÁS – MILOVANÝ MISTŘE HILARIONE, MILOVANÁ SVATÁ MATKO MARIE, MILOVANÝ ARCHANDĚLI RAFAELI A ELOHIME VISTO! PROZAŘ, PROPAL, PROMYJ VAŠIM ZELENÝM PLAMENEM LÉČENÍ A OBNOVY KAŽDÝ CENTIMETR, KAŽDOU BUŇKU MÉHO FYZICKÉHO TĚLA, KAŽDOU ČÁSTICI A KAŽDÝ ORGÁN A UČIŇ TAK SKUTEČNOSTÍ JEHO DOKONALOU OBNOVU. VĚDOMĚ A NAVŽDY PŘIJÍMÁM TUTO NOVOU SKUTEČNOST A JSEM ZA NI NESKONALE VDĚČEN. JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ JSEM PLNĚ VYLÉČEN.“

   „AMEN“

 

RAFAEL (Archaii: Matka Maria), Archanděl uzdravování a posvěcení, říká: 

   „Svítící světelné proudy jsou ty, které vás spojují s Božím světem, a zvláště tehdy budou mocné a plné síly, jestliže bude vaše vědomí otevřené a vzhůru pozdvižené. Tímto spojením do vás vtéká, vždy dle potřeby proud síly, který slouží vám a vaší práci, nebo který, posílený vaší energií, posíláte dále k požehnání života.“

   „Vaše Božské Já je vodič těchto sil a vy jste Jeho část. Nikdy si nemyslete, že jste odděleni od svého Božího pramene. Jeho světlo do vás stále vtéká.“

   „Jsme vděčni za každého pomocníka, který se připravuje k tomu, aby se stal středem pro hojivé síly – vzývejte mne, jestliže chcete přivést požehnání pro „Zemi“.“

   „Žehnejte denně sami, když vaše oko vidí nedokonalé věci a proste za odpuštění za zneužití energie. Jen ten proud života je v největším nebezpečí, který se sám opět nepozvedne a který se o to stále znovu nepokouší.“

 

VISTA (paprsek dvojče: Kristall), Elohim Pátého paprsku, koncentrace, hudby a Vševidoucí oko Boží, říká:

   „Už při světských činnostech denního života nemůžete nic dobře vykonat bez soustředění. Kde není soustředění, je jenom průměrnost, všeho se dotýkáte jen povrchně. Kdo se rozhodne pro vyzvednutí nad masy, kdo chce mistrně rozvinout alespoň jeden projev života, ten by měl sledovat svůj cíl důsledně. Podle síly koncentrace se potom dostaví rozvoj, působivost a mistrovství.“

   „Také jako Elohim hudby a jako velký hudebník mám povinnost – a je mi radostí dbát na to – aby kosmický tón a symfonie veškerých systémů planet zněly v harmonii se všemi jinými systémy celé galaxie. Nechtěli byste také vy, kteří spolupracujete na vývoji lepšího světa, připojit svůj harmonický zvuk tak, že budete vysílat harmonické, léčivé a míruplné myšlenky a city, které přispějí k nádherné hudbě sfér?“

 

   „VE JMÉNU PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ JÁ JSEM DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI PÁTÉHO PAPRSKU ZA VAŠE SÍLY PRAVDY, UZDRAVOVÁNÍ A SOUSTŘEDĚNÍ.“

   „POSVĚŤTE MOJE NÍZKÁ TĚLA, ABY SE MOHLA VYVINOUT K DOKONALOSTI. UJMĚTE SE ZVLÁŠTĚ TĚCH LIDÍ, KTEŘÍ NEVĚŘÍ NA VĚČNÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT A NAPLŇTE JE ROZUMEM A POROZUMĚNÍM, POZNÁNÍM PRAVDY, ABY ZNOVU NAŠLI VÍRU V BOŽÍ VŠEMOHOUCNOST A MOHLI VKROČIT NA CESTU DO VĚČNÉ SVOBODY.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Zdroj:  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_6_sdeleni_1486_1550.htm

Print Friendly, PDF & Email