ČAS SJEDNOCENÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Multivesmír je klenotem, ve kterém najdete nepřeberné množství krás. Stvořil jsem ho pro váš život, proto jděte a starejte se o něj, milujte ho a rozvíjejte společně se mnou do stále krásnějších podob. Ve Stvoření osvobozeném od vlivu negativního stavu vůbec poprvé využijete své talenty naplno a veškerou energii budete věnovat konstruktivním věcem. Nikoho už nebude trápit idea možnosti odmítnout Mě, Pána Ježíše Krista za jediný zdroj života, kdy prozatím i obyvatelé pozitivního stavu musejí tyto myšlenky neustále odvrhovat a nechat je padat do zóny vymístění. Tato situace je na pořadu dne až do konce cyklu času. Po převibrování Bohyně Jany a startu Mise Boží rodiny bude však proces postupného ukončování stavu zel a nepravd urychlen, protože z Nového Vesmíru, odkud budeme s našimi spolupracovníky působit, dojde k rozšíření duchovního léku, který uzdraví jak všechny dotčené členy pozitivního stavu, tak postupem času i členy stavu negativního. Ti budou dříve či později díky naší koordinované pomoci schopni opustit falešnou realitu, vzdát se temnoty v jejich srdcích a místo ní přijmout světlo, lásku a pomocnou ruku jejich Rodiče, Pána Ježíše Krista. Od nového cyklu času, který nyní existuje pouze v rámci Nového Vesmíru, budeme táhnout všichni za jeden provaz a žít tak, jak je to žádoucí a bohulibé.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 9. 5. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email