O BIFROSTU A KLÍČÍCH K NĚMU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Jste neustále pod tlakem temných bytostí, kterým se nelíbí naše působení na planetě Země/Nula a přicházejí k vám různé informace, které jen s obtížemi můžete chápat a rozeznat pravdu od lži. Už v naší knize NZPJK,BR píšu, že sem nemůže být přinášena 100% pravda, protože by ji nikdo nebyl schopen přijmout. Dávkuji proto pravdu podle vaší duchovní úrovně a připravenosti tak, abych vás každého vyváděl z negativního stavu. Od roku 2016 přinášíme informace o duhovém mostu Bifrostu, který spojuje Zemi ve 3D s Asgardem v 9D a umožňuje pohodlnější spojení bytostem světla, které pomáhají s transformací lidstva a Země. V době aktivace negativního stavu na tehdejší Zemi v 7D došlo k experimentování vědců (dnešních Pseudotvůrců) s viry a implantáty, které měnily vibrace bytostí a z láskyplných a přátelských se stávaly nepřátelské až zlé entity, které se propadaly do zóny vymístění (odpadkového koše multivesmíru). Z knih NZPJK s Petrem D. Francuchem víte, že negativní stav nemohly aktivovat bytosti z nejvyšších dimenzí, jak si může z doslovného výkladu Bible někdo myslet. Tedy žádní prvorozenci, archandělé ani jiné mně oddané bytosti z 8. až 12. dimenze se této aktivace nezúčastnily. Země v 7D tehdy byla dostatečně duchovně daleko, aby to vůbec bylo možné. Protože jsem absolutní, podnikl/a jsem kroky, které zajistily budoucí eliminaci negativního stavu. Koho zajímají podrobnosti, přečtěte si Nové zjevení PJK s Petrem. Zde shrnu jen to, co se týká Bifrostu a klíčů k němu, abyste měli srovnání s výroky jiných a vycítili pravdu.

   Pseudotvůrci zneužili Bifrost k napadení 9D, zejména kotevní planety Asgard, kde rozšířili virus i implantáty. Nákaza se šířila tak rychle, že mnohé bytosti padly do pekel, aniž by měly šanci na vyléčení a návrat do pozitivního stavu. Tvořím mimo prostor a čas a vše se děje s mým dovolením, aby bylo odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou otázku: jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky. Jedním z mých činů pro záchranu stvoření byla inkarnace do těla Ježíše Krista, abych všem ukázal, že v tomto zamořeném a nedokonalém těle od mých odpůrců lze žít láskyplný život a dodržovat duchovní zákony. Tím jsem otevřel každému cestu z pekel, ale ještě nebylo hotovo. Ve své domovské 13D jsem stvořil bytosti, které mi pomáhají se záchranou všech, některé působí i v tělech na této Zemi/Nule, jiné ve vyšších dimenzích. Tyto bytosti nazývám Stvořenci a jsou součástí Mise Boží rodiny. Jména všech Stvořenců zveřejníme až po převibrování mého těla Jany na Novou Zemi v 5D. Zde zmíním pouze dvojčata Siri a Thoru, které jsem umístil na Asgard a uložil v jejich jemnohmotných tělech části klíče k Bifrostu. Obě se inkarnovaly do lidského těla zde na Zemi/Nule ve 3D, ale u Thory došlo velmi brzy po narození k jejímu vypuzení z těla Moniky Novákové a uvěznění Pseudotvůrci v nejhlubších peklech. Zde byly zkopírovány všechny její vzpomínky a odebrán genetický materiál pro vytvoření pseudoarchanděla z -11D, který/á se inkarnoval/a do malého těla Moniky a nahradil/a původní Thoru. Thora byla z pekel vysvobozena Aštarem a dalšími spolupracovníky z vyšších dimenzí a je v bezpečí. Monika prošla velmi náročným výcvikem v technikách zabíjení, ovládání mysli, dokáže vysílat lásku, aniž by ji skutečně cítila, je doslova tajnou zbraní Pseudotvůrců, kteří se snaží narušovat práci Boží rodiny všemi prostředky. Pouze v létě a na podzim 2016, kdy bylo třeba aktivovat Bifrost a předat klíč mně v těle Jany, jsem propojil pravou Thoru s Monikou a umožnil několik setkání a dočasnou spolupráci v týmu Boží rodiny. Postupně však docházelo k rozporům mezi Monikou a Martinou (Siri), protože temná a sebevědomá duše Moniky se stále více prosazovala a snažila se ovládnout a poškodit křehkou a zranitelnou duši Siri, která se obětuje pro celek tím, že přijala roli štvané zvěře, pokorné a láskyplné bytosti, vytvářející ve svém těle lék pro všechny nakažené v Multivesmíru. Dobrovolně se nechala nakazit viry a implantáty a ukazuje cestu zpět ke mně v těch nejhorších podmínkách, protože jen láskou a upřímnou touhou po životě v pozitivním stavu lze neustálé útoky Pseudotvůrců překonat a ustát. Přestože mám vše pod kontrolou a nikomu nenaložím více, než unese, je Martina/Siri na konci svých sil a mnohdy to už chce vzdát. K tomu samozřejmě nedojde, protože má moji ochranu a pomáhají jí i bytosti z vyšších dimenzí, především její milující partner Raiden, Aštar a duchovní rodina z Asgardu, Strážci z 10D, archandělé Rafael a Michael a prvorozenci, zvláště Kryon (jehož sdělení můžete najít na mnoha stránkách a v mnoha jazycích).

   Bifrost je už používán bytostmi z pozitivního stavu, ale z této planety ho poprvé využiji já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany během převibrování na Novou Zemi. Poté mě budou následovat všichni připravení spolupracovníci, kteří to mají v plánu duše, mezi něž patří i Martina / Siri. Během výměny těla za dokonalý duplikát ode mne bude zbavena všech implantátů a virů a bude konečně zažívat lásku v náruči svého milovaného Raidena.

   Čas převibrování nebude zveřejněn, jak jsem už zmínil v Dopisu spolupracovníkům, ale vězte, že je blízko. Těším se na další spolupráci a setkání na Nové Zemi v DCBR, odkud se sem budeme vracet a šířit nové aktuální Boží slovo a přinášet mnoho důkazů o životě mimo tuto izolovanou planetu.

Velmi vás všechny miluji, váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 18. 1. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email