Archandělé o umění pravém a falešném a o popularitě

   Umění je dar Boží, způsob komunikace s vámi, ale zároveň existuje i jeho nápodoba tedy to, co komunikuje s vámi, ač od Boha dané nepochází.

   Co je pravé umění, co přináší vám prozření a co jen ukazuje vám život ve slávě plané, to srdcem se musí rozpoznat. Mnoho takových zpěváků, herců, spisovatelů, skladatelů, malířů, sochařů, nepřináší nic jen prohlubují propast vzájemnou, jen sehrávají úlohu prostředníků systému. Ukazují vám, že svět, ve kterém žijete je v naprostém pořádku. Jejich práce je oslavou systému.

   Stále jsou tu i ti, co jiným jazykem hovoří, a přesto je jim sluchu dopřáno. Skrze tvorbu jejich přichází k vám pravda naše a často to ani netušíte, snad ucítit to můžete. A i tak je na vás z naší strany působeno, tak v útržcích se k vám dostává pravda   naše. Ti, kdo pak již dokáží mezi řádky číst, pak dané objeví. Nejde tu jen o slova, ale i zvuky, obrazy, pocity, to, co k srdci promlouvá. To je vaše záchrana, vaše i naše. Jen zkuste napříště sami se na dané zaměřit a v úžasu stanete.

   Mnoho z těchto lidí ani netuší, co činí. Jsou médii, aniž by o tom věděli. Často oplývají určitou lehkostí, čistotou, která jim dovolí místo své si vydobýt, aby vidět na ně dobře bylo, aby tak mohli splnit úkol, který je ale zároveň úkolem vás všech. Pochopte ale, že dané nečiní nikoho z nich lepšími, než jsou ti, kteří k nim vzhlížejí, to nikoliv.  To nesmí být pro takový úkol jsou tu ti druzí, ti, co systému slouží, aby vás zmátli a nutili vás srovnávat sebe s jinými. Ne každý si svou slávu zaslouží.

   Každý z vás je jiný, milovaní, ale stejní jste v cestě, kterou nastoupit musíte, aby oběť vaše nazmar nepřišla. Každý je zde proto, aby za Boha bojoval a za světlo se postavil. Každý to pak činí tak, jak je mu umožněno. A třeba i jen tím, že pravé dokáže ocenit a k nepravému se zády otočí.

Zdroj:  http://andelsky-hlas.cz/archandele-o-umeni-pravem-a-falesnem-a-o-popularite/

Print Friendly, PDF & Email