AA Michael – Český národe, přišel tvůj čas obrození

Uveřejnil(a) Láďa
Úterý, 03 Říjen 2017 21:08

Milí přátelé,

s velkou radostí Vám představujeme poselství AA Michaela, jež nám zaslala naše čtenářka a které bylo inspirováno vyhlášením společné meditace „Na posílení egregoru Slovanství a pozitivní vize budoucnosti“.

 

Milovaní,

   Jak možná mnozí víte, já jsem také patronem české země a českého národa. Znám podrobně vaši historii, vaše vrcholy i pády, čím vším jste prošli, vaši předci i vy jako duše, na toto území mnohokrát znova inkarnované.

   A chci vám hned na začátku sdělit, jak moc si vážím vaší kolektivní české Duše. Obsahuje váš božský úděl i úkol, vaše poslání. A tím se chci dnes zabývat v tomto poselství, jelikož úděl je již za vámi. To je ta radostná zpráva!

   Vaše poslání, vás Čechů jako národa, a mnohé toto vůbec nepřekvapí, je v podstatě duchovní obroda lidstva. Jste k tomuto pozvednutí a narovnání se k takovému Rozkvětu Ducha Bohem určení a vyvolení. Nebojte se toho Slova, a zvykejte si, protože s tímto se vyrovnat bude pro mnohé z vás ona zásadní ego-duše otázka. Tak je váš úkol důležitý, že výběrové síto začíná působit ihned při první konfrontaci s tímto slovem. Vyvolený. VYVOLENÍ.

   Češi jako národ toho již zažili hodně … a budete-li zkoumat pozorně svoji historii, najdete v ní jistě mnoho průsečíků, kdy stačilo opravdu velmi málo a zcela zásadně jinak by se otáčela kola dějin. A to s takovými důsledky, že mnohé jiné národy by to zastavilo v existenci. Vás ne. Vy jste jiní. Vy jste Bohem určení ustát i svá vlastní země-pochybení či omyly, prezentované buď jedním či několika málo jedinci, které měly za následek cosi jako národní katastrofy.

   Ale nechci se vracet do minulosti, už proto, že pozornost nyní směřuji k poznání, že právě takto se ty věci měly dít. Zaznamenat se do vaší DNA, projít skrze generace vašich dědů, otců, vašich rodin… aby dnes, při sílících energiích globální transformace Země, Češi věděli, že toto zvládneme.

   Češi, Moravané, Slezané, ale i Slováci, se kterými bratři jste. Čeká vás první vzestupová zkouška, už příští týden, kdy je naplánovaná velká společná meditace na posílení egregora slovanství, jež poté zpětně posílí všechny slovanské země. Informace o tom najdete i zde.

   Budu u této události a velmi si přeji, aby Češi své místo na Slunci pochopili správně. To, že každý z vás, každý muž i žena, každá duše, teď a tady přispívá, tedy zapojuje svoji energii věnované pozornosti, nebo to ignoruje. Mimochodem, moje zapisovatelka Renata o tom nedávno napsala hezký příspěvek „Pozornost+Pozorovatel“, ale já vím, že podstatu toho všichni chápete intuitivně správně. Ona, Renata, by vám též jistě podala ze svého života i další „důkazový materiál“, jak každé rozhodnutí má moc změnit kvalitu prožívaného Jsoucna. A protože vím, že má ráda Ovidia, zakončil bych toto naše první nové společné setkání jeho mottem: „Vlna, která se převalila, se nevrátí. Ani čas, který uběhl, nevrátí se nikdy zpět.“

Toto je již čas dospělých, ne dětí.

Toto je čas pro ty, jež dospěli k Rozhodnutí.

Toto je výjimečný čas, jelikož nikdo nezná dne ani hodiny.

Proto věřím, že se všichni „česky smýšlející“ setkáme skrze připravenou meditaci Miroslava Zelenky 10.10.2017, viz poznámka na konci.

Děkuji všem, kteří četli.

Mír s vámi, mír budiž ve vás, okolo vás… vězte, že jste chráněni, ctěni a milováni. Teď přišel váš čas.

Já jsem archanděl Michael, patron české země a ochránce českého národa, teď a navždy.

R.

O společné meditaci: 10.10.2017, 21:05 hod, Svobodný vysílač, více zde:
http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2287:meditace&catid=42:spolene-akce&Itemid=76

Pro všechny, kdo jsou na Cestě lásky a za Osvobozením sebe sama, napsala a sdílí Renata Sabi. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, bude-li připojena celá tato poznámka, včetně funkčních odkazů http://www.exmity.cz/
http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2295:aa-michael&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email