10 způsobů, kterými jsme sledováni a evidováni

   Boj s terorismem je celosvětové úsilí, které vyvolalo masivní investice do průmyslu globálního sledování – a nyní se zdá, že se z toho stává válka „se svobodou a soukromím“. Při pohledu na rozsáhlé zavádění nové monitorovací technologie se zdá, že povyk kolem telefonních štěnic je jen drobností.

   V zemích s rozvinutou technikou je sledování, stopování a tajné evidence skutečně na každém rohu.

   Vlády s pomocí soukromých společností shromažďují hory informací o průměrných občanech a zdá se, že tito jsou ochotni vyměnit svoji svobodu za předpokládaný pocit bezpečí.

Podívejte se jakými způsoby je matice dat shromažďována:

GPS – Navigační čipy se dnes objevují všude počínaje americkými pasy, přes mobilní telefony po automobily. Běžné použití zahrnuje sledování pohybu zaměstnanců a využití všemi druhy privátních bezpečnostních agentur.  Firma Apple nedávno ohlásila, že shromažďuje záznamy o přesné poloze všech uživatelů iPhone pomocí GPS k veřejnému použití kromě toho, že sleduje uživatele i jinými způsoby.

Internet – Internetové vyhledávače zaznamenávají každé vaše připojení a aktivitu pomocí známých cookies. Bylo zjištěno, že americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) používá cookies, které zůstávají aktivní až do roku 2035. Hlavní vyhledávače mají zaznamenáno, kde jste surfoval vloni v létě, a internetové obchody mají rozsáhlé databáze, údajně pro reklamu a zákaznické služby. IP adresy jsou shromažďovány a často i zveřejňovány. Přístupy na kontroverzní web stránky mohou být vládními agenturami sledovány, případně může být připojování na určité adresy vládním rozhodnutím o cenzuře blokováno. Dne se již přiznává, že sociální sítě (jako FB) neposkytují uživatelům žádné soukromí, protože jsou již využívány technologie pro jejich monitorování v reálném čase. Zákon o kybernetické bezpečnosti se pokouší legalizovat sběr a využívání vašich osobních údajů. V iPhonu od Applu je rovněž zaznamenáno a uloženo vaše brouzdání. To vše se děje přes rostoucí odpor občanů proti takovému kybernetickému dohledu.

RFID  — Připomeňte si vaše kreditní karty, které jsou úzkostlivě sledovány nebo členské karty (i zcela bezvýznamné jako jsou třeba slevové karty obchodních řetězců). Každý má nacpané peněženky kartami od Cosco, Billa, IKEA a podobně. Karty RFID  „ snímání již při přiblížení“ převádí vaše sledování na novou úroveň, protože je dostáváte jako zaměstnanecké průkazy, vstupenky do knihoven, Opencards apod. Posledním pokrokem je prášková RFID identifikace od fy Hitachi, jejíž využití je mnohonásobné – třeba na sledování oběhu bankovek (totéž viz dále mikročipy).

Dopravní kamery – Používá je policie pro dálkové sledování dopravních přestupků a pro rozeznávání SPZ, ale např. ve Velké Británii má dvojí využití i pro případnou evidenci pohybu aktivistů podle zákona o terorismu. Možná nejobyčejnější využití bude pro udílení pokut za dopravní přestupky a platbu mýtného s cílem zlepšit příjmy státního rozpočtu, ale jejich využití se snadno uplatní tak, že „velký bratr“ bude vědět o lidech či jejich psech, co znečišťují chodníky tak, jak se to už ve Velké Británii děje (s doplněním o hlasové pokárání).

Počítačové kamery a mikrofony  — Je urážlivé, že laptopy – placené z daní občanů – se používají ke špehování školních dětí (i doma). Záznam z kamery lze uložit, aniž o tom víte. Před lety Google oficiálně používal audio rozpoznání pro reklamní účely. Přiznali, že za tím účelem spolupracují s NSA, kde se sleduje dění na celém světě. Americké soukromé telekomunikační společnosti byly usvědčeny z předávání informací o uskutečněné komunikaci právě NSA. Nyní se podle použití klíčových slov může hovor obratem kopírovat do bezpečnostní matice.

 

Sledování zvuků ve veřejných prostorách – Tato technologie značně pokročila od doby, kdy byla schopná zaznamenat zvuk výstřelu ve veřejných prostorách. Nyní je schopná naslouchat i šeptem proneseným „nebezpečným klíčovým slovům“. Tato technologie se v Evropě zkouší pro monitorování konverzací „s verbální agresivitou“. Firma Sound Intelligence je výrobcem technologie pro analýzu řeči a jejich webové stránky se chlubí, jak snadno lze tuto technologii implementovat do jiných systémů.

Biometrika – Nejpopulárnějším biometrickým způsobem autentikace je v posledních letech používané rozeznávání duhovky oka. Hlavní aplikace jsou pro povolování vstupů a podobné aplikace. Nedávno některé firmy a vlády využily biometrickou autentikaci pomocí analýzy otisků prstů, sejmutí obrazu duhovky, rozpoznání hlasu a to i v kombinaci těchto metod. Ideální způsobe aplikace jako osobního občanského průkazu.

DNA – V USA je již 38 let odebírán vzorek krve od všech novorozenců. Ve velké Británii se DNA, získané z rutinních testů, posílá do tajných databází. Podle některých zpráv má Pentagon tajné databáze DNA teroristů a hodlá mít záznamy od všech občanů. Pro boj s hackery se hovoří o použití jakéhosi jejich „digitálního DNA“.

Mikročipy – Partnerství společnosti Microsoft s firmami HealthVault a VeriMed směřuje k vytvoření implantabilních RFID čipů. Dnes jsou již běžné mikročipy pro identifikaci psů a vede nás to k akceptování skutečnosti, že časem budou takové mikročipy dávány i dětem „pro jejich bezpečnost“. Americký federální úřad pro léky již tuto technologii pro použití na lidech schválil a propaguje ji jako lékařský zázrak, samozřejmě pro naši bezpečnost.

Rozeznávání obličeje –Anonymita na veřejnosti je minulostí. Rozpoznávání bylo používání v Obamově volební kampani, na sportovních akcích a nedávno proti protestujícím proti setkání G8/G20 v Kanadě.  Tato technologie může rovněž využívat data z fotografií, bezmyšlenkovitě publikovaných na Facebooku a snadno lze aplikovat technologii vyhledávání shody se záznamy z uličních kamer.

   Všechno toto vede k technologii předvídání jednání – Již nepostačuje záznam a vyhodnocení, kde jsme byli, dohlížející stát chce vědět, kam půjdeme a odvodit si to z našeho psychologického profilu. Zdůvodňuje se to bojem s hackery. Zdá se, že věci již pokročily tak daleko, že před námi je skutečný technicky funkční Orwelliánský svět. Odhaduje se, že příslušný počítačový program dokáže s 93 % přesností předpovědět, co uděláte, než se vůbec pohnete. Nanotechnologie v tom může sehrát významnou roli, protože vědci zamýšlí využít nanočástice k přímému ovlivnění chování a rozhodování.

  Mnoho z nás se táže: K čemu se všechny tyto informace, které nás sledují a evidují, budou používat? Zdá se, že jejich řešitelé neberou žádný ohled na naše soukromí a touží se stát dispečery nás všech.

Zdroj: http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10826-zpusoby-sledovani-evidovaniactivistpost.comom.cz

Print Friendly, PDF & Email