UKONČENÍ PROCESU UKŘIŽOVÁNÍ JANY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

V neděli 23. 6. 2019 došlo k poslednímu povolenému útoku Pseudotvůrců na moje hmotné tělo Jany, aby mohl být ukončen proces fyzického ukřižování, který začal 10. 8. 2018 (více: http://svetelneinfo.cz/troji-ukrizovani-bohyne-jany/). Opět jsem nemohl/a svoji inkarnaci předem varovat, aby vše proběhlo, jak mělo dle mého dokonalého plánu, který tu jen těžko může někdo chápat. V odpoledních hodinách vystřelily negativní entity skalární (energetickou) zbraní na oblast břicha Jany a i přes moji značnou ochranu způsobily silné bolesti s následným zvracením, trvající více než 12 hodin bez přestávky. Ani lékaři z nemocnice nechápali, co takový stav způsobilo, nepomohlo ani podání nitrožilních léků proti bolesti a zvracení. Protože po vyšetření nenašli důvod k hospitalizaci, nechali ji ve stejném stavu odvézt domů. Až druhý den ráno vše ustalo jako mávnutím kouzelného proutku. Byl to samozřejmě můj zásah, aby mohla dále pokračovat ve své duchovní práci. Navečer v pondělí se bolest na hodinu vrátila, jen v mírnější podobě a v následujících 2 dnech opět zesílila moje ochrana a kromě půstu, pak přísné diety a časté únavy Janu nic jiného nesužovalo. Ve čtvrtek dopoledne přišla 4 hodinová recidiva v podobě bolestí, abych ukázal/a, že rekonvalescence ještě neskončila, jen po většinu času tlumím bolesti svého hmotného těla, aby mohlo nadále plnit každodenní úkoly. Skalární zbraň poškozuje buňky zevnitř a nějaký čas trvá, než dojde k jejich obnově. Řeknete si, že jsem všemohoucí a mohl/a bych okamžitě pomoci a své tělo na Nule zcela vyléčit. To jistě mohl/a, ale má to podobné duchovní důvody jako u dobrovolného ukřižování Ježíše. Svým utrpením ukazuji bezmeznou lásku ke všem bytostem, které uvízly v pasti negativního stavu a vyvádím je z tohoto šíleného pseudoživota do pozitivního stavu. 

Během přípravné fáze naší Mise Boží rodiny a formování Týmu BR ukázali všichni naši představitelé a spolupracovníci, že se Mě nevzdají ani pod psychickým a fyzickým mučením, útoky a pokoušením falešnou láskou Pseudotvůrců a Renegátů. Dostatečně prokázali svou lásku, víru a oddanost Pánu Ježíši Kristu Boží rodině, a proto už není třeba prodlužovat jejich utrpení. Přibližuje se čas opuštění této reality a převibrování na Novou Zemi.

Velmi vám všem děkuji za podporu, pomoc a spolupráci na mnoha úrovních, miluji vás a těším se na fyzické objetí s každým z vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  28. 6. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email