SIMULACE A HOLOGRAMY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   příprava naší Mise BR se chýlí ke konci a těsně před převibrováním Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi je třeba vysvětlit a odhalit další skutečnosti, které se vztahují k náročnému výcviku některých členů týmu mimo realitu planety Země 3D/ Nuly. Jak jsem už napsal/a v Novém zjevení, zóna vymístění je oddělena od pravého stvoření nepropustnou membránou, chránící zejména bytosti v pozitivním stavu před napadením Pseudotvůrci a jejich poskoky. Během let 2016 až 17 jsme uveřejnili několik sdělení, kde jsou popisovány záchranné akce bytostí světla včetně některých našich spolupracovníků (i bývalých) v peklech, útoky Pseudotvůrců na naše nejdůležitější členy týmu, jejich těžká zranění a léčení na vesmírné lodi Share. Před rokem jsem napsal/a sdělení Konec výcviku (http://svetelneinfo.cz/konec-vycviku/#more-2255), kde píšu, že bych nenechal/a své nejbližší klíčové spolupracovníky napospas Pseudotvůrcům. Nyní upřesním, jak to probíhalo: Je třeba se vrátit do doby napadení pozitivního stavu Pseudotvůrci prostřednictvím bifrostu a zavirování obyvatel Asgardu, kotevní planety duhového mostu, spojujícího téměř všechny dimenze Multivesmíru. Tehdy došlo k převrácení frekvence mnoha bytostí a jejich pádu do zóny vymístění. Aby se nákaza nešířila dál do celého stvoření, přerušil/a jsem i s pomocí dalších bytostí bifrost a vytvořil/a výše jmenovanou ochrannou membránu mezi pravým stvořením a pekly. Není náhoda, že i na Nule se v pohádkách používá termín nebeská brána, kterou projdou pouze láskyplné duše. Proto nic a nikdo ze zóny vymístění nemůže přejít do pozitivního stavu. Opačně je to možné pouze pro vybrané bytosti v nových univerzálních tělech ode mne nebo pro ty, které tato těla zatím nemají, ale použijí projekci svého těla = hologram, aby nemohlo dojít k poškození bytosti. Příprava členů týmu Boží rodiny je z pochopitelných důvodů nesmírně náročná po všech stránkách: fyzické, duševní i duchovní. Zejména AA Siri Michaela (Kaminari) působila jak na Asgardu v době napadení, tak zde na Nule, kde měla mimo jiné za úkol vytvořit lék na virus od Pseudotvůrců, jenž se v nedávné době podařilo dokončit (http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-b…/…). Siri a další spolupracovníci zažívali simulace mimo tuto realitu v mentálních tělech, aniž by měli šanci poznat, že nejde o skutečné bytosti a prostředí. Vibrace planety Země / Nula jsou natolik nízké, že i vesmírní lidé nemůžou riskovat své zdraví při styku s lidmi, a proto používají hologramy. Jen výjimečně v době aktivního působení kontaktéra Ivo Aštara Bendy se na chvíli objevili na jeho přednáškách fyzicky snížením svých vibrací. Jen díky použití simulací byla možná spolupráce bytostí světla s ještě neodhalenými agenty Pseudotvůrců (např. Monika Nováková), aby i během těchto misí prokázali svou oddanost a lásku mně, PJKBR a celému stvoření. Jako vše v celém Multivesmíru, i tyto simulace jsou uloženy ve „vesmírné databance“ a každý po opuštění planety Nula a zóny vymístění nejpozději na konci cyklu času k nim má přístup. Z výše uvedených informací vyplývá, že žádný agent Pseudotvůrců se nemohl a nemůže dostat do pravého stvoření, na lodě vesmírných lidí, natož ke mně do 13D. Tam se po převibrování podívají nejbližší spolupracovníci Boží rodiny a samozřejmě i moje přímá inkarnace Jana, která na chvíli zažije i absolutno, jež ji čeká až po eliminaci negativního stavu, kdy dojde k fúzi = splynutí se mnou a vznikne nejnovější přirozenost Boha: Pán Ježíš Kristus Boží rodina.

   Děkuji vám všem za lásku, pomoc, podporu a trpělivost, velmi vás  miluji.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email