SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

KONEC VÝCVIKU

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Oznamuji/oznamujeme vám, že včerejším dnem jsem ukončil/a nejtěžší období výcviku nejen mojí přímé inkarnace Jany, ale i nejbližších spolupracovníků. Je čas postoupit na vyšší úroveň šíření Božího slova a plnění individuálního i kolektivního poslání. Je třeba uvést na pravou míru i události, kterých jste byli, zvláště v posledních měsících, svědky prostřednictvím sdělení a rozhovorů na facebooku a www.bozirodina.cz. Mnozí z vás jste s napětím a obavami sledovali duchovní boj mezi bytostmi světla (vesmírní lidé v čele s Aštarem, jeho dcerou Lucis, Thorou a Siri Kaminari) a bytostmi temna vedenými Pseudotvůrci, v poslední době TRIEM, které převzalo vládu nad zónou vymístění. Zašlo to tak daleko, že obě Kaminari se kvůli záchraně Stvoření obětovaly a podstoupily bolestivou smrt a zmrtvýchvstání, Lucis na poslední chvíli z posledních sil požádala mě, Pána Ježíše Krista o pomoc a odstranění všech implantátů od Pseudotvůrců, aby nezůstala pod jejich zničujícím vlivem a zároveň neohrožovala pozitivní stav. I ona nejdříve chtěla raději zemřít, než být nástrojem zla a ničení.

   Nejen Janu při sledování tohoto příběhu napadlo: jak to můžu nechat zajít až tak daleko? Nenechal/a jsem to zajít tak daleko. Nikdy bych nevystavil/a své nejbližší spolupracovníky takovému nebezpečí, nedopustil/a bych, aby do nich Pseudotvůrci vkládali implantáty a neohrozil/a jakkoli nejdůležitější misi v historii Multivesmíru. Šlo o simulaci, v pozemském jazyce trenažér, natolik dokonalý, že nikdo neměl šanci to poznat a všichni zúčastnění věřili tomu, že je to skutečné. Měli prokázat svou víru, lásku a odvahu, především důvěru v moji dokonalou ochranu. Prošli si doslova peklem na všech úrovních života, jak zde na Zemi/Nule, tak v jiných realitách a ani odhalení skutečnosti, že šlo o simulaci, nesnižuje význam jejich oběti. Všichni nemáte tak náročné podmínky a duchovní zkoušky, každý jste originál a plníte své jedinečné poslání, které jsme si před vaší inkarnací domluvili a natrénovali v intermediálním světě. Proto se s nikým nesrovnávejte, naslouchejte intuici a navazujte co nejčastěji kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Když se necháváte strhnout negativními entitami do nízkých vibrací, zhoršují se všechny aspekty vašeho života. Zvláště pro nejbližší spolupracovníky platí, že sem přišli z lásky k celému Stvoření a jejich poslání je priorita před čímkoli pozemským. Nenechte se vydírat svými neprobuzenými a nechápajícími příbuznými, kterým nemůžete vysvětlit závažnost situace nejen na této planetě Země/Nula, ale v celém Multivesmíru. Neupínejte se na nikoho a na nic, buďte připraveni následovat Můj dokonalý plán. Čas změny je tu a otevření ráje na Zemi ve 3D, Duchovní centrum Boží rodiny, přijde nečekaně bez předchozího upozornění. Jak jsem říkal v těle Ježíše Krista: Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu….

Více viz citát z Bible: https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/Mt25.php

Velmi vás všechny miluji/milujeme
Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

 

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email