REKAPITULACE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   nastal čas rekapitulace, tedy shrnutí nejdůležitějších jmen a pojmů Mise Boží rodiny na Zemi/Nule.

1. Kdo je Jana Kyslíková?

   Jana je Pán Ježíš Kristus v hrubohmotném těle (moje ženská podstata), po Ježíši Kristu je druhou přímou inkarnací absolutního a jediného zdroje života, dříve Nejvyššího, po fúzi s Ježíšem Pána Ježíše Krista. Přestože je relativní bytostí, plní už od svého narození v těle Můj dokonalý plán na 100%, od roku 2003, kdy jsme navázali i telepatické spojení, vědomě. Má nejdokonalejší spojení se Mnou, nemůže se nikdy odchýlit od mého vedení a dělat, psát, říkat, cítit, myslet jinak, než chci Já. Kdokoli šíří informace o tom, že je ovládána Pseudotvůrci, postavila se proti Mně a dělá cokoli v rozporu s mým plánem a duchovními zákony, je sám ovládán Pseudotvůrci a slouží vědomě či nevědomě negativnímu stavu. Protože naši Misi BR sleduje mnoho bytostí z pravého stvoření i zóny vymístění = pekel, jednáme s maximální mírou otevřenosti, nepovažujeme komunikaci mezi členy týmu BR za soukromou (až na výjimky). Sdílením mailů i chatů přinášíme poučení, umožňujeme nastavování zrcadla a tím pomáháme k rychlejšímu duchovnímu růstu. Nikoho však nenutíme, aby byl součástí nejužšího týmu BR, každý nevydrží útoky negativních entit, kterým je vystaven zejména při spolupráci se Mnou v těle Jany.

2. Knihy Nového Zjevení

   Knihy NZPJK, které jsem nadiktoval Petru Danielu Francuchovi v 80. a 90. letech 20. století ( viz http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna_4_cz.htm), jsou nejdůležitějšími knihami na této planetě i v Multivesmíru, protože obsahují vysvětlení aktivace negativního stavu a roli lidstva, jsou doslova klíčové pro eliminaci tohoto zvráceného způsobu života a záchranu všech bytostí. Jejich pravdivost se pohybuje kolem 90% i v současné době. Pokračování s názvem Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny (http://www.bozirodina.cz/NZMK-obsah.htm) jsem napsal/a sám/a v těle Jany v letech 2014 až 2015, pravdivost je kolem 95%. Tato kniha je psána jednodušším jazykem, aby ji pochopily i lidské bytosti v těchto omezených tělech od Pseudotvůrců, a je zaměřena hlavně na současnou dobu transformace lidstva a Země, blížící se rozdělení lidstva a nezbytné vítězství negativního stavu. Poprvé zde představujeme nejnovější přirozenost Boha: Pána Ježíše Krista, Boží rodinu, která bude naplno působit v novém cyklu času. Pokračování této knihy už nyní průběžně diktuji AA Rafaelovi v těle Michala pod názvem Doplnění NZPJK,BR a budeme pokračovat i po převibrování nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi do 5D.

3. Duchovní centrum Boží rodiny (DCBR)

   Je to místo na Nové Zemi, kde bude přítomna jak Boží rodina: Já, pán Ježíš Kristus v těle, Jana a později naše dvě děti, chlapec a dívka, tak nejbližší spolupracovníci z mnoha dimenzí. Z duchovních důvodů nebylo možné od počátku tvoření týmu BR sdělovat pravdu o umístění DCBR, a proto byla zveřejněna jiná místa: Praha, u Karlštejna, u Telosu v Duté Zemi. Teprve v lednu 2018 bylo možné odhalit úplnou pravdu o místě: Nová Země v 5D, součást nového Multivesmíru v novém cyklu času, kde už není negativní stav.

4. Bifrost = duhový most

   Do napadení pozitivního stavu Pseudotvůrci sloužil k propojení dimenzí, pak byl z bezpečnostních důvodů deaktivován. V roce 2016 došlo k částečnému předání klíče mému hmotnému Já Janě, ale proces nemohl být dokončen, protože bylo kvůli budoucí eliminaci negativního stavu dovoleno ukradení jedné části klíče agentkou Pseudotvůrců a tím i převrácení jeho frekvence. Naštěstí mám vše pod kontrolou a v pravý čas jsem poslal/a svou speciální spolupracovnici Siri Kaminari do zóny vymístění, aby tuto část klíče nejen vzala, ale ve svém srdci postupně změnila negativní frekvenci v pozitivní. Siri dobrovolně a ne poprvé podstoupila velikou oběť, protože sama byla vystavena silným útokům Pseudotvůrců a jejich agentů (i zde na Nule). K předání vyčištěné části klíče a propojení se stávajícími částmi došlo 22. 3. 2018 (viz Sdělení PJK, BR: Dokončení léku a předání klíčů k Bifrostu – http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bifrostu/). Nyní je bifrost připraven k použití pro převibrování Jany a dalších nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi.

5. Převibrování

   Jde o přemístění bytosti do jiné reality s vyššími vibracemi (např. ze 3D do 5D) bez prožitku smrti, pobytu v intermediálním světě (kam odchází duše „zemřelých“) a následné inkarnace do jiného těla. Bytost navýší své vibrace natolik, že zmizí ze stávající reality, její hmotné tělo se rozpadne na atomy a vzápětí je nahrazeno novým, dokonalým duplikátem ode Mne. Jde o pokračování stejného života v nových podmínkách. Tímto způsobem odejde ze Země / Nuly jen velmi malé, spíše nepatrné množství lidí. Většina těch, kdo při rozdělení lidstva splní podmínky „převibrování“, bude vyzvednuta na lodě vesmírných přátel a po nezbytné různě dlouhé přípravě na život v pozitivním stavu a výměně těla za duplikát bude umístěna na Novou Zemi nebo jinou planetu v 5D.

6. Konvertování

   Každá bytost ze zóny vymístění = pekel i planety Nula, která je ovládaná negativním stavem, má možnost i schopnost konvertovat do pozitivního stavu. Do mojí první inkarnace na Nulu v těle Ježíše taková možnost neexistovala, ale po ukřižování jsem vstoupil do pekel, zajal Pseudotvůrce a odebral jim většinu schopností, aby nemohli zvrátit proces osvobozování stvoření od negativního stavu. Po fúzi Ježíše s Mojí absolutní podstatou vznikla nová přirozenost Boha Pán Ježíš Kristus (více v NZPJK: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm). Moje ženská podstata se inkarnovala do těla Jany, abych spolu s bytostmi světla vyvedl/a část lidstva do pravého stvoření ještě před nezbytným vítězstvím negativního stavu. Později se sem vrátíme jako úplná Boží rodina se zástupy andělů a ukončíme jednou provždy tento zkrácený cyklus času, kdy bylo dovoleno negativnímu stavu, aby ukázal svou zrůdnost. Během naší Mise Boží rodiny, která naplno začne převibrováním Jany a týmu BR na Novou Zemi, urychlíme konvertování bytostí z pekel i planety Nula.

7. Identita členů týmu Boží rodiny

   Protože není možné přinášet sem 100% pravdu o čemkoli (používám přirovnání k odlupování slupek cibule), dostávali naši spolupracovníci nepřesné údaje i o svém původu. Vždy to mělo jako vše duchovní důvody, které není třeba rozvádět. Nyní je třeba upřesnit informace o archandělech v týmu Boží rodiny:
AA Michael (Karel Konečný), osobní jméno Karel Michael je náš zástupce pro ochranu a šíření Božího slova, zejména všech knih NZPJK.
AA Rafael (Michal Roj), osobní jméno Michal Rafael je náš zástupce pro psaní Božího slova, pokračuje v psaní Doplnění NZPJK,BR, přináší aktuální sdělení na nejvyšší úrovni přímo ode Mne, Pána Ježíše Krista.
Žádný jiný archanděl v týmu BR nebyl a na této Zemi/Nule nebude. Dva archandělé jsou součástí mojí biologické rodiny a spolupracovat budou až později na Nové Zemi. Každý, kdo v uplynulých 3 letech dostal informaci, že je přímou inkarnací nějakého AA, je součástí multidimenzionální rodiny příslušného AA, ale z nižší dimenze. Žádný opravdový AA by se nikdy neobrátil zády ke mně v těle Jany a tím i k Pánu Ježíši Kristu, Boží rodině. Kdokoli odděluje Janu od Pána Ježíše Krista, slouží negativnímu stavu a prodlužuje jeho existenci.

   Děkuji vám za vaši lásku, trpělivost a těším se na další spolupráci v lepších podmínkách.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 26. 3. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

 

Print Friendly, PDF & Email