Rubrika «informace odjinud»

Vracejte se k sobě samým

10.10.2017      Lidé Země, buďte připraveni na změny, které vás čekají. Mnohé duše již prožívají svá rozhodnutí, vše se začíná směrovat tam, kde to má být. Všichni jste součástí kolektivního vědomí a každou svou myšlenkou tvoříte svou budoucnost. Mnozí mají pocit, že již je vyhráno. Avšak ještě stále máte před sebou mnoho práce, abyste …

Stručný souhrn informací z historie Slovanů zejména na území Česka a Slovenska

   Dříve se začínaly texty slovy: „Již staří Řekové“. Posunul jsem se na časové ose o „pár let“ dozadu a dovolil jsem si začít až Hyperboreou. Pokud se však hodláme zabývat skutečnou historií Slovanů, tak je nutné učinit až takový časový skok. Nejsem velkým přítelem uvádění přesných časových údajů, zejména u tak vzdálené minulosti, takže …

AA Michael – Český národe, přišel tvůj čas obrození

Uveřejnil(a) Láďa Úterý, 03 Říjen 2017 21:08 Milí přátelé, s velkou radostí Vám představujeme poselství AA Michaela, jež nám zaslala naše čtenářka a které bylo inspirováno vyhlášením společné meditace „Na posílení egregoru Slovanství a pozitivní vize budoucnosti“.   Milovaní,    Jak možná mnozí víte, já jsem také patronem české země a českého národa. Znám podrobně …

Nejsme připraveni

25.9.2017       Lidé Země, okolnosti vás nutí přehodnocovat svá rozhodnutí. To, co jste dříve považovali za nezvratné a nezměnitelné, nyní nabývá malého významu. Objevují se mnohé další pochybnosti o smyslu vašeho života. Cítíte, že některé věci nejsou tak, jak byste si přáli. Neznáte však řešení, hledáte východisko. Odpovědi na vaše otázky nosíte v sobě samých, …

Spoléhejte sami na sebe

11.9.2017    Lidé Země, buďte připraveni. Máte před sebou období, kdy budete zkoušeni, kdy bude pro vás mnohdy velice těžké a možná stále těžší prožívat životní situace a zkoušky. Budete cítit krize a zhoršování se věcí, stavů. Mnohé duše opustí tuto planetu. Otevřou se místa, která byla dosud pohlcena v temnotě. Dokážete se napojovat na své …

Mayský sněm 11.9.2017

   Země je manipulována tisíce let a bytosti Země jsou zde jako nesvéprávné bytosti. Bariéra kolem Země bude odstraněna. Nyní se projeví velká síla, která pohne zemí i vodou. Mysl člověka se otevře a pohltí vše, co přináší růst. Mayský sněm přináší informaci o propojení dimenzí. Cesty se rozdělují a slučují, dveře jsou otevřeny. Možnost …

Být lepšími

   Mnozí z vás, lidé Země, byli probuzeni ze spánku. Duše se rozpomínají, mají touhu dostat se opět ke stvoření. Čas, který jste potřebovali, abyste dokázali posunout hranice vědomí, již vypršel. Jste nyní konfrontováni sami se sebou. Jste nuceni rozhodovat se z minuty na minutu, jste vedeni činit změny, které vás okamžitě posouvají do neskutečných situací. Jsou …

Mayský sněm 20.8.2017

   Členové mayského sněmu nacházejí uspokojení v současné situaci na Zemi. Je potřeba pohyb, změnu, která vyvolá posun na mnoha úrovních, ale také v mnoha vládách a státech. Mayské intervence skončily a jsou zde pokusy o pozvednutí kolektivního vědomí, projevení souhlasu, který se promítne v řádech desetitisíců lidí, kteří mohou význačně ovlivnit směr vývoje. Každopádně však je tu …

Odkaz od Boha pre prítomnosť bytia nám všetkým

   Deti moje. Je Mi to jedno ako ma voláte, ako ma oslovujete, akou rečou sa ku Mne prihovárate. Dnes sa prihováram k vám všetkým takouto formou aby ste cítili, počuli môj hlas.    Všetko to, čo bude napísané, je Moje SLOVO. Žiadne varovanie, žiadny súd, žiadne karhanie. Pokiaľ to tak budeš moje milované dieťa cítiť, …

Žijte v lásce

   Buďte silní, lidé Země. Blíží se čas vyúčtování, čas silných změn. Rovnodennost je pro vás klíčová, neboť od tohoto období se začíná měřit čas, kdy budete procházet branou uvědomění, branou, která míří pro některé vzhůru a pro mnohé je počátkem cesty, kterou si vybrala duše a která však je dalším, i když cenným opakováním …