Zpáteční lístek – Ke hvězdám

Zveřejnění písně „KE HVĚZDÁM“

Tato píseň vypovídá o nepříjemných rozpoloženích, kterým občas čelí každý z nás, ale také o tom, jak vypadá cesta k povznesení se nad veškeré problémy, pokud se je dotyčný jedinec rozhodne řešit prostřednictvím změny učiněné v nitru sebe samého.

Někdy máme pocit, že nic nezvládáme, že se proti nám vzbouřilo všechno okolí a připadáme si v tomto světě jako ve svěrací kazajce, která brání našemu svobodnému rozletu. Nevidíme, kam bychom se měli ubírat, protože nevnímáme jasný směr naší životní cesty. Tyto a mnohé další pocity vyplývají z charakteru hrubohmotné reality, která funguje ve většině ohledů úplně jinak, než je tomu v pozitivních světech Multivesmíru stvořených Pánem Ježíšem Kristem a jejichž součástí je i planeta Nová Země, která je v písni zmíněna. Nová Země je místem, kde nikdo z jejích obyvatel nemusí zakoušet nic nepříjemného, protože zlo na ní není přítomné v žádné podobě.

Každý, kdo hledá pravou duchovní Lásku ve svém nitru, vytváří si v životě předpoklady pro to, aby se povznesl ke hvězdám a v pravý čas se mohl přivítat s naším věčným Rodičem, s nímž může do doby osobního setkání a začlenění se do pozitivního způsobu bytí rozvíjet individualizovaný vztah ve svém srdci. Kdo nalezne spojení s Pánem Ježíšem Kristem, je postupně vyváděn ze všech problémů, nalézá jasný směr své cesty i nový smysl a netušený rozměr své existence. Postupně se mu zlepšuje intuice, cítí více podpory a ochrany před nepatřičnými vlivy, stává se vyrovnanějším, jemnějším a otevřenějším bezpodmínečné Lásce, kterou nejenže začíná přijímat, ale také ji vyzařovat do svého okolí i do jiných dimenzí. Stává se tak stále podobnější jedinému Zdroji pravého života i bytostem ve vyšších sférách Multivesmíru, do kterých se krok za krokem ubírá během plnění svého poslání v hrubohmotném světě.

Každý, kdo nalezne niterný vztah s Pánem Ježíšem Kristem, jehož skutečná podstata je na hony vzdálená té náboženské, stává se příkladem pro mnohé obyvatele Stvoření i pro některé duchovně připravené lidi, díky čemuž i oni mohou snáze dospět do boží náruče. V jejím světle se dříve či později ocitnou všichni, záleží však na učiněných volbách každého, kdy a za jakých okolností se tak stane.

I ten duchovně nejzatíženější jedinec má v sobě ukrytý dar rozhodnout se pro změnu, aktivovat v sobě pomyslný hvězdný kompas a začít se jím řídit, aby rozvázal svou svěrací kazajku, roztrhl své okovy a dal přednost životu v Pravém Stvoření před pomíjivým pobytem v peklech. Kdo využije svou svobodnou vůli k přijetí bezpodmínečné Lásky a odpuštění, už nikdy se nechce vrátit do černé bažiny antivesmíru, jež znemožňovala jeho seberozvoj. Jedinec, který se ocitne v pozitivním stavu a oprostí se od veškerých závaží, jimiž byl předtím udržován v hlubinách, pociťuje obrovskou úlevu a sjednocuje se s esencí štěstí a radosti. Ta prostupuje všemi vesmíry, hvězdnými systémy, planetami a národy, které obývají věčné království Pána Ježíše Krista, v němž jsou si všichni rovní a svobodní.

Tak, jako je každá bytost spojená s naším Stvořitelem vděčná za vše, čeho se jí dostává, náš věčný Rodič je zase vděčný za všechny, kteří do svého bytí vědomě vpouštějí boží Lásku a přejí si na jejích vlnách podstupovat duchovní seberozvoj, v jehož rámci zakoušejí stále nová dobrodružství a dostávají neotřelé podněty k dalšímu tvoření.

Každý, kdo je v srdci sjednocený s principem odpuštění, soucitu a milosrdenství a hledá Pravdu ve svém nitru, tvoří s Bohem jednu vodu a stává se vědomou kapkou Lásky, která si může, respektive bude moci vychutnávat božskou krásu na věky věků.

Videoklip byl nahrán během pobytu části Týmu Boží Rodiny u Jaderského moře v Itálii v srpnu 2023.

Děkujeme všem přátelům, kteří se přímo i nepřímo podíleli na vzniku této písně.

KDO JSME?

Jsme česko-slovenská hudební kapela tvořící pro potěchu srdce. Smyslem našich písniček je šířit Lásku a Pravdu do niter posluchačů naladěných na stejnou energetickou vlnu, tedy zprostředkovat jim základní informace z knih Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, které jsou klíčem k ukončení všeho zla. Skrze uměleckou tvorbu toužíme přispět k tomu, aby naši posluchači mohli snáze objevit nebo posílit vlastní spojení s pravým Zdrojem života a těm, kteří bloudí v temnotách, poskytnout zpáteční lístek pro uskutečnění cesty z pekel do nebe, do světla pozitivních světů. Písně si nahráváme sami, v domácím studiu, s nástroji, technikou a schopnostmi, které máme momentálně k dispozici. Při tvorbě nám záleží především na čistém úmyslu, posloucháme hlas intuice a zakládáme si na vnitřní, nikoli vnější dokonalosti.

Jsme Zpáteční Lístek a děkujeme za to, že jste cílem naší Lásky.

Text: Michal Roj, Lukáš Šoka
Zpěv: Michal Roj, Lukáš Šoka, Veronika Chorvatovičová
Hudba: Michal Roj, Lukáš Šoka, Veronika Chorvatovičová
Video: Michal Roj, Lukáš Šoka, Patrik Futó, Roman Vanžura (letecké záběry z dronu)

Místo nahrání písně: Siladice (Slovensko)
Lokality natáčení videoklipu: Sirolo, Assisi, Loreto, Marcelli (Itálie)

© Zpáteční Lístek, 2023

Zdroj 1:  Michal Rafael
Zdroj 2:  Zpáteční lístek

Print Friendly, PDF & Email