ZMĚNA JE ŽIVOT ANEB 12 HVĚZD NOVĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Teprve nedávno jsme aktualizovali sestavu 12 hvězd, nejbližších představitelů Pána Ježíše Krista Boží rodiny, kteří převibrují v 1. vlně na Novou Zemi, aby mohli pokračovat spolu s Bohyní Janou v šíření všech knih Nového zjevení a dalších životně důležitých informací o probíhající transformaci lidstva a Země, životě v jiných dimenzích Multivesmíru obou protikladných polarit (viz http://svetelneinfo.cz/konecna-sestava-12-hvezd/). Boží slovo nikdy nestagnuje, nelze ho brát jako neměnné dogma a pravdu dávkuji tak, aby bylo možné uskutečnit můj dokonalý plán s každou relativní bytostí (viz http://svetelneinfo.cz/metodika-odhalovani-pravdy/). Naše Mise Boží rodiny působí zejména v zóně vymístění, kde připravuje půdu pro konverzi bytostí zatížených zly a nepravdami. Kvůli zodpovězení základní otázky, která aktivovala negativní stav, a mnoha podotázek s ní souvisejících, je třeba spolupracovat i s Pseudotvůrci, zejména vědeckým křídlem. Je však třeba mít na zřeteli, že jejich cílem není dokázat, že život bez jediného zdroje Pána Ježíše Krista není možný, ale právě naopak. Proto urychlování výzkumu v této oblasti není podporováno ani Alláhem/Acrií, relativním bohem/bohyní antivesmíru. Zneužívají dokonce i Moje slovo z knih Nového zjevení, aby poškodili naši Misi a Tým Boží rodiny, zvláště moji inkarnaci Janu. Sledují ještě jeden cíl: prostřednictvím svých agentů v našem týmu, hlavně mezi 12 hvězdami, chtějí propašovat do pozitivního stavu svou esenci, virus, který by kontaminoval bytosti i v novém vesmíru, kam brzy Jana s dvanáctkou převibruje. Tento jejich plán je zcela nemožné zrealizovat, protože Moje absolutní božská prozřetelnost ví vše, nic jí nemůže být skryto. Navíc Nová Země v novém cyklu času už postrádá cokoli z negativního stavu, protože s ukončením současného cyklu bude tento zrůdný stav zcela eliminován a všechny bytosti budou transformovány na pozitivní. Na všechny bytosti, které přijdou do kontaktu s PJKBR, působí láska a postupně odhalovaná pravda, a proto i ti, kdo měli původně sloužit jako Trojský kůň, se ani po odhalení svého původu neobracejí zády k nám a dále spolupracují na vysvobozování padlých bytostí a šíření Božího slova ve všech podobách. Děkuji Evičce B. za pomoc při odhalování praktik Alláha/Acrie a těším se na další spolupráci v Misi Boží rodiny. Oznamuji, že součástí 12 hvězd je Anička B ( Anna Anet Naďa), mistryně z civilizace Sanat Kumara/Naďa z 9. dimenze pravého stvoření, spadající do multidimenzionální rodiny AA Chamuela. Tato změna jen potvrzuje rovnoměrné zastoupení mužů a žen v první dvanáctce. Je třeba si uvědomit, že to, co z lineárního a lidského úhlu pohledu vypadá jako vzestup nebo pád, „kariéra“ v týmu BR nebo ztráta „vyšší pozice“, je ve skutečnosti předem domluvený plán duše a role, pomáhající ukončit tento šílený a nepřirozený způsob života. Všichni jste v Mých očích stejně cenní a důležití , všechny vás nesmírně miluji a cením si vaší oběti pro celek a budoucí společný život v plnosti pozitivního stavu. Děkuji vám, objímám vás a na věčnost miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  29. 4. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email