KONEČNÁ SESTAVA 12 HVĚZD

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Mnohokrát jsme v našich knihách a sděleních psali, že pravdu dávkuji postupně a není možné odhalit vše najednou, protože by nikdo nemohl naplnit svou roli a nebyl by schopen unést tak velké břemeno. V září 2018 jsme představili 12 hvězd, nejbližších spolupracovníků, superstvořenců a stvořenců Pána Ježíše Krista Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/predstaveni-12-hvezd-1-vlna-previbrovani/), kteří převibrují v 1. vlně hned po mém hmotném Já Janě. Nyní oznamuji, že došlo k výměně Pavla Nečase za Evu Bolfíkovou, čímž byl vyrovnán počet mužů a žen, aby byl maskulinní a feminní princip vyvážený a vše bylo dokonalé. Náš Tým Boží rodiny prochází už čtvrtým rokem proměnami, což je vzhledem k náročnosti naší Mise pochopitelné. Od počátku jeho utváření je kontaminován bytostmi ze zóny vymístění kvůli vzájemnému působení obou polarit, sloužícímu k rychlejšímu šíření Božího slova a lásky v peklech a zároveň poučení pro všechny bytosti Multivesmíru, aby poznaly, co si volit či nevolit. Tím se rychleji přibližuje konec cyklu času, kdy bude odpovězeno na otázku, která aktivovala negativní stav a bude možné ho eliminovat, aby už nikdy neomezoval všechny bytosti. Mnozí členové Týmu Boží rodiny s námi zůstávají i po odhalení jejich původu z pekel, jen jsou z nich konverti, kteří přijímají nejnovější přirozenost Boha = Pána Ježíše Krista Boží rodinu a nemají zájem vrátit se do svého dřívějšího postavení agentů Pseudotvůrců a Renegátů. Včas budou během rozdělení lidstva vyzvednuti na lodě vesmírných lidí a tam podstoupí důkladnou očistu, projdou Novou školou a pomalejší cestou převibrují do 5D pozitivního stavu. Pravda osvobozuje, i když v těchto nedokonalých tělech bolí. Platí to i pro lásku a vše, co pochází od Pána Ježíše Krista. Proto z lásky k celému stvoření podstupuje celý Tým Boží rodiny velmi náročnou a bolestivou cestu z negativního do pozitivního stavu, je pod neustálým tlakem pekelných bytostí a dokazuje svou sílu, lásku a víru. Také dokazuje, že není důležitý původ bytosti, ale její aktuální volby. Návrat padlé bytosti do pravého stvoření je všemi včetně Mě, Pána Ježíše Krista velmi radostně vítán. Už Ježíš o tom mluvil v podobenstvích o ztracené ovci, stříbrné minci a návratu marnotratného syna (více Lukáš 15: http://www.biblenet.cz/b/Luke/15).

Konečná sestava 12 hvězd:
Karel Konečný – AA Michael
Michal Roj – AA Rafael
Martina Skrbková – AA Michaela
Helena Curiová – AA Rafaela
Ján Drobný – Mistr Serapis Bay
Patrik Futó – Mistr Gorloj
Renata Tauerová – Mistryně Rowena
Eva Carová – Mistryně Clara
Tomáš Bernat – Mistr Ptaah
Jan Lajda – Mistr El Morya
Milana Bernatová – Mistryně Nada
Eva Bolfíková – Mistryně Venus

Děkuji vám všem za spolupráci na mnoha úrovních, velmi vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 5. 3. 2019

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email