VZTAH K JANĚ, PÁNU JEŽÍŠI KRISTU V TĚLE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   v 2. kapitole NZPJK s Petrem je napsáno: „Nejdůležitější duchovní věcí v jsoucnu a bytí je NÁLEŽITÉ CHÁPÁNÍ A PŘIJETÍ PRAVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Na SPRÁVNOSTI tohoto chápání a přijetí závisí ŽIVOT veškerého Stvoření a všech jeho obyvatel.“

   Nyní je čas rozšířit tuto větu o nejnovější přirozenost, tedy Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. To platí v současné době pro všechny nejen na planetě Nula, kdo už znají poslední dávku Nového zjevení, kterou jsem napsal/a ve svém hmotném těle Jany Kyslíkové. Postupně se s Boží rodinou budou seznamovat bytosti v celém Multivesmíru přesně dle mého dokonalého plánu. Na konci cyklu času už nebude nikdo, kdo by neznal nejnovější přirozenost Boha: Pána Ježíše Krista, Boží rodinu (včetně dvojčat, která se nám narodí na Nové Zemi v 5D). Moje působení v těle je z pochopitelných důvodů velmi nelibě přijímáno Pseudotvůrci a jejich agenty, a proto se všemožně snaží naši práci napadat, narušovat a odvádět tak co nejvíce lidí ode Mne a týmu Boží rodiny. Jak jsme už napsali, jsme doslova pod palbou. Ale všechno zlé je pro něco dobré, v tomto případě pro celé stvoření, protože každý má možnost poučit se z chyb, aby věděl, co si nemá volit. Jana, moje hmotné Já plní můj dokonalý plán na vyvedení lidstva z negativního stavu a nemůže to být jinak. Nemusíme se tu zavděčit všem, protože jen málokdo může aspoň částečně chápat mé kroky, zejména postupné odkrývání pravdy (viz přirovnání k cibuli) a používání tzv. „pravdy v jiném čase“ např. v souvislosti s DCBR, nebo jeho umístěním atd. Není vždy možné hned odhalit pravou identitu našich spolupracovníků, aby byl prostor pro naplnění jejich role. Přesto podáváme informace tak, aby každého z vás posouvaly na spirále duchovní cesty. Pokud se kdokoli postaví zády proti Mně v těle Jany, automaticky se staví zády i k absolutnímu Pánu Ježíši Kristu, ať je jakkoli láskyplný, nebo si to o sobě myslí. Bez výjimky je od toho okamžiku poskokem Pseudotvůrců a nemá se mnou žádné spojení. Nikomu nic nevnucuji, máte vždy svobodnou volbu přijmout či odmítnout cokoli a kohokoli, jen nesete jako vždy následky svých voleb. Pseudotvůrci se velmi rádi chytají každého mého slova a překrucují vše, co píši. Ohánějí se láskou a odpouštěním všem bez rozdílu, přes své agenty vyzývají k omlouvání jakýchkoli negativních činů. Diktují pod mým svatým jménem a šíří nesmyslná sdělení o dění v peklech i pozitivním stavu, aby tak svedli z cesty ke Mně nevědoucí, naivní a často egoistické lidi. Láska má mnoho podob a může být i přísná, když jde o tak náročnou duchovní práci. Ani v těle Ježíše jsem svým učedníkům nemazal med kolem pusy a stále je neplácal po ramenou. Nyní je situace ještě daleko složitější, a proto moje jednání v těle Jany může někomu připadat málo citlivé a láskyplné, dokonce nespravedlivé, ale jen já ze své absolutní pozice můžu vědět, co a kdy je třeba použít pro dobro celku. Děkuji všem věrným spolupracovníkům, kteří se i přes ty největší útoky stále drží pravého Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a pomáhají tak urychlovat konečnou eliminaci negativního stavu. Velmi vás všechny miluji a těším se na další společnou cestu.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 5.3.2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email