Vyhodnocení letošního horkého léta a sucha

Děkuji Lukáši

 

VYHODNOCENÍ LETOŠNÍHO HORKÉHO LÉTA A SUCHA „Z ŠIRŠÍHO ÚHLU POHLEDU“

   Současná studená fronta od severozápadu ukončuje rekordní vlnu tropických veder s teplotami okolo a většinou nad 30 stupňů tentokrát na území celé republiky. (O pokusu o bleskové povodně na Moravě jsem psal 19.7., to byl také poslední skutečný déšť, který Morava toto léto obdržela). Geoinženýry pečlivě řízené sucho, které extrémní léto způsobilo, zasáhlo přesto většinu republiky. I přes občasné lokální letní bouřky, které přinesly sem – tam nějaké srážky, je ale celková bilance vody ve svrchní půdě žalostná (viz obrázek v komentáři). Dopad na zemědělsví tak je a bude zásadní. Nedostatek vody ovlivnil rostlinnou i živočišnou výrobu. Někteří farmáři zvažují redukce chovů dobytka kvůli nedostatku pastvy na loukách a tenčícím se zásobám sena z minulých let. V rostlinné výrobě utrpěli a utrpí nejvíce zřejmě pěstitelé brambor, cukrové řepy, dále pak ovocnáři a vinaři na Moravě. Většina tuzemských producentů potravin tak bude muset své výrobky zdražovat.

   Nebudu zde dnes rozebírat, jak a čím se řídí počasí. Koho to zajímá, viz odkaz v komentáři.

   Dnes vyslovím otázku, která mířila k PJK a sepíši, co vše k tomu přišlo.

   Jsou-li za letošním extrémním létem (tento rok v podstatě v celé Evropě) lidé, které já nazývám Geoinženýři či Klimateroristé, co či jaké cíle by tímto sledovali?

Zde je 11 hlavních klíčových odpovědí:

1.) „Bitva o vodu“ obecně a pitnou vodu obzvlášť.
2.) Postupná likvidace malochovů a farmářů
3.) Postupná likvidace tuzemských pěstitelů
4.) Postupná likvidace klasického včelařství a „ticho včel“. Úly ničí tyto faktory: extrémní vedro (přehřátí úlu), sucho, pesticidy v zemědělství, wi-fi a mobilní sítě, Varroáza atd. Nebudou-li včely, nebudou opylovači a nebude úroda.
5.) Zvyšování závislosti pěstitelů a farmářů na státu a jeho dotacích (příprava k úplné závislosti na celoevropském poté světovém dotačním aparátu)
6.) Závislost na dovozech zahraničních potravin nižších kvalit
7.) Donucení pěstitelů k pěstování geneticky modifikovaných plodin (GMP či GMO), které budou extrémní vedra a „rozmary počasí“ zvládat lépe
8.) Rozvoj a podpora umělých velkopěstíren a velkochovů – konglomerátů, které se tak stanou hlavními dodavateli potravin do regálů supermarketů (převažují již dnes)
9.) Lidé totiž dají přednost nižší ceně a koupí si tak menší kvalitu nebo GMO. Tím definitivně pohřbí domácí malochovy, farmáře a pěstitele.
10.) Zavádění tzv. proteinové stravy. Ano, cosi jako „Amarouny“. Přičemž nejvíce proteinů je v hmyzu a jeho larvách. Tedy hmyzí strava. Toto si vyžádá velkou mediální přesvědčovací kampaň. To ale dnes není žádný problém. Lidé jsou již tak zpracovaní a zmasírovaní, že je média ve vcelku krátkém čase dokážou přesvědčit cílenou reklamou o téměř čemkoliv.
11.) „Bitva o vodu“ bude mít i vztah k migraci. Sehraje svou roli při obhajobě migrace. Ostatně jsou a budou ještě sušší místa na Zemi, než je Česká Republika.

   Možná vás stejně jako mě při sepisování tohoto mírně zamrazilo, kam až může dojít „obyčejná debata o horkém létu“. Ale důsledky jsou a budou ve zkratce zhruba takové, jak bylo popsáno výše, budou-li architekti Nového Světového Řádu ve svých plánech důslední. Zatím se jim tedy plány daří. Vysoký podíl na tom má samozřejmě i fakt, že většina lidí ve věcech znamení doby a formování Nového Světového Řádu duchovně pohodlně, zarytě a bezpečně spí jako ty šípkové růženky (to jsou vesměs ti, jimž se toto sdělení bude zdát býti výplodem chorého mozku). A když se náhodou na chvíli probudí, zajdou si na výborného hambáče do Mekáče. Možná, že tak ani za čas pro svůj hluboký spánek nepřijdou na to, že a proč se jejich oblíbený BIG MAC BURGER přejmenoval na BUG MAC BURGER (Bug znamená anglicky brouk).

Údaje z vlastního měření Havířov: Sledované období 6.7. – 24.8.
počet dnů celkem: 50
z toho s teplotami pod 25 stupňů: 6
v rozmezí 25 – 30 stupňů: 11
v rozmezí 30 – 35 stupňů: 22
nad 35 stupnů: 11

– měřeno na stanovišti ve stínu –

Celkový úhrn srážek za měsíc Červenec: 110 mm (tj. litrů na metr čtvereční), z čehož polovina spadla mezi 18.-20.7.

Celkový úhrn srážek za sledované období v měsící Srpnu: 27 mm

Sdělení Tyrona pod vedením Pána Ježíše Krista plus Údaje z vlastního měření

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email