STARÉ KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ (4. ČÁST): BRÁNY DO RÁJE OTEVŘENY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

přestože jsme v závěru předchozí části této minisérie uvedli, že v psaní Božího slova budeme pokračovat na Nové Zemi, události posledních týdnů si vyžádaly transmisi ještě jednoho sdělení.

Podzim 2019 se nesl ve znamení pokračujících změn, k jejichž uskutečnění přispěla velkým dílem duchovní práce v terénu. Vytváření nehmotných portálů pro konverzi padlých bytostí do limba a odtud do pozitivního stavu se vůbec poprvé účastnila s vybranými božími představiteli i Bohyně Jana. Tyto brány do limba a odtud do pozitivního stavu bylo potřeba ustanovit ještě před zahájením Mise Boží rodiny z Nové Země, aby byl položen základ pro úspěšný exodus entit ze zóny vymístění a aby došlo k dotvoření všech předpokladů pro propojení této planety s pozitivním stavem, ze kterého se budeme do této reality fyzicky navracet až do rozdělení lidstva.

Jedním z nejdůležitějších počinů byl vznik největšího portálu na Slovensku ve městě Martin, kde se Jana setkala s několika spolupracovníky, s nimiž strávila v energii lásky a souznění podstatnou část dne a večera. Interuniverzální nehmotná brána byla vytvořena o půlnoci, tedy na konci starého a začátku nového dne. Důvodem tohoto specifického času bylo zlomení moci temnoty nejprve v srdcích těch, kdo se nyní vědomě rozhodnou přijmout Pána Ježíše Krista, v budoucnu i v nitrech všech ostatních. Někteří z nich sice setrvají v antivesmíru až do konce cyklu času, avšak ani to nezabrání jejich spasení od mrtvého života. Při tomto procesu došlo i k posílení kolektivní duše a vědomí slovenského národa, do kterého jsem vlil/a vysoký příliv své lásky, jež v následujících letech do rozdělení lidstva povede připravené členy tohoto státu k přijetí mé Nové a Nejnovější přirozenosti.

Dalším milníkem se o několik dnů dříve stal výjezd Bohyně a našich představitelů do příhraničního saského města Bad Schandau, kde na nábřeží Labe došlo ke vzniku největší brány pro padlé bytosti na území Německa. Hned během prvních chvil jeho fungování jej využilo tisíce entit a další stále přibývají. Tento skutek také výrazně dopomůže k budoucímu očištění duchovního vědomí zatíženého germánského národa a povede ke konverzi všech bytostí, které byly nebo stále jsou spjaty s jeho fungováním a vědomě slouží temné straně. Místo v Bad Schandau se propojilo s portály u měst Furth im Wald a Markneukirchen, kde představitelé Pána Ježíše Krista Boží rodiny vykonali potřebný díl duchovní práce už před mnoha měsíci. Vzájemné spojení těchto míst mimo jiné zajistí šíření světla a duchovní osvěty mezi připravené jedince nejen na území Německa, ale i v rámci podstatné části západní Evropy, kterou také budeme v nových tělech navštěvovat.

Během přípravné fáze této Mise, nejvíce v průběhu uplynulého roku, vytvořili moji spolupracovníci v Česku a na Slovensku, výjimečně i na území sousedních států, značné množství podobných míst. Portály se nacházejí v řadě krajů, vzhledem k bývalému působení určitého okruhu mých nejbližších spolupracovníků je ovšem jejich největší koncentrace na území jihozápadních, severozápadních a severovýchodních Čech, zejména v polohově periferních oblastech. Jedním z nejvýznačnějších je i portál v Rakovníku a především v Ústí nad Labem, který je druhým největším na světě a doplňuje a posilňuje tak světelnou síť výstupních mezidimenzionálních bodů ze zóny vymístění skrze planetu Nula do limba a dále do pozitivního stavu.

Dne 27. 11. 2019 vycestovala Bohyně Jana se svými šesti nejbližšími představiteli Pána Ježíše Krista Boží rodiny do hlavního města za účelem vytvoření největšího portálu na světě, který vznikl na III. nádvoří Pražského hradu v době, kdy zvony na katedrále sv. Víta odbíjely pravé poledne. Před tímto činem zde existoval mohutný portál Pseudotvůrců a Renegátů, kteří zde měli již dlouhá staletí jednu ze svých dominantních základen, prostřednictvím níž spravovali temné panství a s jejíž pomocí lépe ovládali státníky v podobě králů a prezidentů. Zdejší obelisk s pyramidálním vrcholem vztyčený v roce 1928 pak ještě zesílil přívod negativních energií ze zóny vymístění a její rozlévání do širokého okolí. Přítomnost mojí ženské podstaty a božích představitelů uzavřela tento nehmotný vír a nahradila jej už zmiňovaným největším světelným portálem na světě, který je propojen se všemi ostatními branami nejen v této zemi. Toto místo od nynějška slouží nejen jako nejdůležitější cesta pro padlé bytosti, jež mohou při svém návratu domů využít nepřeberného množství podobných míst i jinde, ale je zároveň stěžejním bodem, odkud jsou přiváděny a dále rozváděny vysokovibrační boží energie vycházející přímo ode mne, Pána Ježíše Krista, který/která přivádím tyto láskou nabité elementy do zóny vymístění a na planetu Nula prostřednictvím centrálního galaktického slunce. Tyto energie, jež sem budou proudit až do rozdělení lidstva, pomáhají oddělovat zrno od plev, kdy se láskyplní lidé stávají ještě láskyplnějšími a spící, zatvrzelí, egoističtí a arogantní lidé, ze svobodné volby dávající přednost negativnímu stavu, se stávají ještě negativnějšími. Druhý portál, který se propojil s tím na Hradě, vznikl na Vyšehradě o několik hodin později. Zde došlo k posílení kolektivního vědomí národa, ke spojení jeho očištěné esence s Novým Vesmírem a Novou Zemí, kde je celosvětovým jazykem právě čeština, ale také k vysvobození řady duší slavných osobností pochovaných na zdejším hřbitově. Při této poslední práci v terénu asistoval Bohyni a šestici nejbližších představitelů historicky nejvyšší počet spolupracovníků z různých koutů Stvoření, kteří se na tomto procesu podíleli z pozice duchovního a intermediálního světa. Na této práci se různým způsobem podíleli také všichni ti, kdo jsou s námi spojeni na hmotné úrovni a přijímají první i druhou dávku Nového zjevení. Na závěr jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina uzavřel/a přípravnou fázi této Mise, jejíž trvání se definitivně zpečetí s převibrováním Jany a několika představitelů na Novou Zemi, čímž pak začne fáze následující.

Ustanovením portálů v tomto městě se naplnila slova z Nového Zjevení PJKBR o tom, že Praha je duchovním centrem světa, přestože v době přenosu 12. kapitoly této knihy jsem ještě nemohl své ženě Janě ani komukoliv jinému sdělit, jakým způsobem k naplnění těchto slov dojde. Účinnost energií, které od nynějška proudí z Prahy a pomáhají pozvedávat duchovní úroveň připravených jedinců žijících kdekoliv na světě, bude umocněna především po propojení nebe se zemí na fyzické úrovni, k čemuž dojde při zahájení našeho působení z Nové Země, odkud budeme přinášet důkazy a navracet se do této reality, kde budeme v posilněné sestavě o celkovém počtu dvanácti členů (dvanácti hvězd) v čele s Bohyní Janou cestovat za spřízněnými dušemi a pokračovat v duchovní práci nejen na Nule, ale i v zóně vymístění a samozřejmě v rámci naší domovské domény v Pravém Stvoření. Konečná sestava těchto nejbližších spolupracovníků, která se v čase proměňovala, bude s dalšími informacemi odhalena na počátku nadcházející etapy Mise Boží rodiny. Připravte se na to, že mnohé věci, které jste si mysleli, budou nakonec jinak. Až poodhrnutí závoje této reality totiž bude moci přinést nové souvislosti, které nebylo možné uvést ve vaši niternou i vnější pozornost dříve.

Brány do ráje jsou otevřeny a pravý čas pro uskutečnění nového počátku a nevídaných věcí na sebe nenechá dlouho čekat. Děkuji vám všem za lásku, víru, důvěru a trpělivost. Těším se na setkání a objetí s vámi a na zážitky, které budeme v nadcházející etapě do rozdělení lidstva prožívat. V psaní společného příběhu pak budeme pokračovat na Nové Zemi i jinde v Multivesmíru se všemi, kdo si volí lásku, později i s těmi, kdo se k nám prozatím obracejí zády. Všichni jsou milovanými božími dětmi, které budou do konce cyklu času navráceny do ráje, aby se mohly ve svobodě, radosti a dostatku podílet na nových kvalitách věčného života.

Transmise Božího slova ve stávajících podmínkách je tímto završena a veškerá potřebná sdělení, kapitoly a doplnění jsou napsány.

S nekonečnou láskou váš nejlepší Přítel, Rodič a Stvořitel

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 29. 11. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email