ROZHOVOR S BOHEM O KURTU COBAINOVI

ROZHOVOR S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM BOŽÍ RODINOU PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Michal Rafael: Milý Pane Ježíši Kriste, dnes je to 25 let od smrti Kurta Cobaina. Můžeme udělat rozhovor na toto téma?

Pán Ježíše Kristus: Ahoj Míšo, samozřejmě, počítám s tím.

Michal Rafael: Rád bych Kurtově duši po převibrování nějak pomohl. Můžeš mi o tom říct něco víc?

Pán Ježíš Kristus: V prvé řadě bych rád zmínil, že ta možnost nejenže existuje, ale je přímo na místě. Před téměř dvěma roky ve sdělení „Když rockové hvězdy shoří a vyhasnou“ jsi pod mým vedením uvedl následovné: „(…) 5. dubna 1994 se ve svém domě zastřelil. Protože byl Kurt dobrosrdečný, citlivý, vnímavý, nezneužíval svůj vliv k ziskuchtivým účelům a nebyl zatížen takovými nánosy zel a nepravd jako mnozí jiní kolegové hudební branže, nyní se už nenachází v intermediálním světě zóny vymístění. Pracuje na zvyšování svých vibrací a poté, co přijal Pána Ježíše Krista do svého srdce, bude brzy začleněn do komunity světelných bytostí v Pravém Stvoření, které prošly očistným procesem a seznámením se současnou situací v Multivesmíru, týkající se existence pozitivního a negativního stavu (tzv. Nová škola). Až přijde čas, přinesu připraveným lidem očité svědectví ze setkání s Kurtem, jež bude probíhat za použití mentálního těla. (…)“ To je pravda, avšak toto sdělení je jako všechny texty božího slova přenášené z nečasoprostorového stavu, tudíž ne vždy může obsah mých slov z hlediska pozemského času odrážet aktuální situaci kdekoliv v Pravém Stvoření či zóně vymístění. Některé předbíhají a popisují události, které se v subjektivní nebo objektivní realitě ještě nestaly, jiné se navrací k dějům minulým a spojují je s přítomností i budoucností. Jak by každý můj představitel měl vědět, vše se odehrává souběžně a všechny události v Multivesmíru se slévají v jedno. V mém absolutním stavu existuje nestvořená věčnost v absolutní minulosti, v absolutní přítomnosti i v absolutní budoucnosti, stejně jako projevy všech sentientních i nesentientních bytostí, které jsem stvořil k obrazu svému. Díky tomu znám dokonale každou buňku svého těla, čímž k vám mohu přistupovat z pozice mojí čisté lásky, soucitu, milosrdenství, empatie a odpuštění. Teprve bytí přírodních světů Stvoření se odehrává na základě plynutí času, který se v různých existenčních rovinách ovšem odvíjí rozličnou rychlostí. I na jejich přidružené intermediální světy do jisté míry působí čas, ale jiným způsobem. Duchovní stupeň Stvoření z tohoto hlediska naproti tomu funguje na odlišném základu.

Tím se dostáváme k jádru věci. Kurt Cobain opravdu přijal mě, Pána Ježíše Krista do svého srdce, ale z hlediska pozemského vnímání lineárního času ještě neopustil intermediální svět zóny vymístění, jak jsme uvedli před dvěma roky. Z hlediska duchovního stupně Nového Vesmíru, z jehož 5. dimenze na Nové Zemi budeme působit, tak ovšem už učinil a brzy se to stane uskutečněnou realitou i z hlediska planety Nula, čímž se potvrdí pravdivost výše zmíněného sdělení.

Michal Rafael: Mnozí přicházejí se spekulacemi, že Kurt nespáchal sebevraždu a byl někým odstraněn. Já osobně této konspirační teorii nevěřím. Zdaleka ne všechny konspirační teorie jsou totiž pravdivé.

Pán Ježíš Kristus: Vnímáš to správně. Kurt opravdu spáchal sebevraždu, nebyla to vražda. V tomto okamžiku není účelem uvádět, odkud se na tuto planetu inkarnoval, je ale namístě zmínit více informací o jeho životě. Kromě mnoha jiného zde svým posláním zobrazil velice specifickou složku života na místě, kde se střetává negativní a pozitivní stav. Už od malička byl velice citlivý a kvůli rozpadu manželství jeho rodičů hodně trpěl. Cítil se být nechtěný, protože jeho příbuzní si jej stále přehazovali a neměl tak stabilní domov. V dospívání se stal vyhraněnou individualitou, která už v mladém věku přišla do styku s negativními stimulanty, jako je alkohol, ale zejména pak drogy. Chtěl tvořit a svým talentem něco dokázat. Pozvedávání z falešného světa, do nějž bohužel zabředl hned na začátku, dociloval tvorbou osobité hudby. Jen tak se cítil svobodný a naplněný. Začátek konce jeho pozemské pouti nastal už při zformování Nirvany, před jejímž sestavením nasbíral řadu amatérských zkušeností, jež posléze povýšil na profesionální umění. Po druhém studiovém albu Nevermind (1991) se stal jednou z nejslavnějších osobností té doby. Na obrovskou pozornost, příliv slávy a peněz ale nebyla jeho křehká podstata připravena ani stavěna, proto z této sítě hledal úniku. Pokračoval v užívání toxických látek, nejvíce heroinu, na němž se stal závislým a jenž se mu stal osudným. Uvědomoval si, že tato cesta vede pouze ke zkáze, neuměl si však s tímto a mnoha dalšími problémy poradit. Změnu nepřinesla ani Courtney Love, s níž vychovával dceru Frances, jelikož i jeho manželka odrážela podobný aspekt přirozenosti negativního stavu. Kurt se zatemněnou myslí se stále více odcizoval sám sobě a kvůli psychickému a z části i fyzickému utrpení, do jehož spirály zabředl, neviděl jiného východiska, než opustit tento svět. Evropské turné, při němž měl navštívit i Prahu, už nedokončil, protože po předávkování prášky v Římě nebyl schopen pokračovat. Tehdy ještě bylo možné s tím něco dělat, každopádně odmítal jakoukoliv formu pomoci a po návratu do Spojených států hodlal svůj čin dokončit. Jeho pozemská cesta skončila 5. dubna 1994 nedaleko Seattlu. Není pravdou, že kvůli vysokému procentu heroinu v krvi, který zcela mění uvažování a vnímání, by nebyl schopen zvednout brokovnici a stisknout spoušť, jak někteří poukazují. Tělo každého člověka má individuální reakce na cokoliv a obecné poznatky o heroinu (i o čemkoliv jiném) nelze aplikovat na konkrétní případ, a už vůbec ne z něho vyvozovat jednoznačné závěry. Přestože byla jeho fyzická schránka v posledních měsících velmi oslabená, vypěstoval si na tuto návykovou látku zvýšenou toleranci.

Michal Rafael: A jak to bylo po jeho odchodu z těla?

Pán Ježíš Kristus: Kurt odešel do zóny vymístění a svého rozhodnutí později velmi litoval. Dlouho si neuvědomoval jeho dosah, stejně tak ani smysl svého vlastního osobního příběhu, protože byl už za života na planetě Nula znatelně zabředlý v negativním stavu. Jeho nitro, skutečné Já, bylo sice schováno pod mnoha vrstvami duchovní mlhy, nikdy se ale nezkazilo do nenávratné podoby. I přes všechny nečisté elementy, které jej obklopovaly, zůstal dobrosrdečným, citlivým a vnímavým a nebyl zatížen takovými zly a nepravdami jako mnozí jiní kolegové hudební branže, jak je správně uvedeno i ve sdělení. Tyto atributy jeho duši samozřejmě zůstaly i po odchodu z této reality a na jejich základě pak snáze opustí zónu vymístění. Právě kvůli nim rychleji procitl z letargie a postupně si začal uvědomovat (alespoň v rámci stávajících podmínek) dosah celého dějství. Díky citlivému přístupu mých představitelů pak přistoupil na dar spásy a přijal mě, Pána Ježíše Krista do svého srdce. Nyní už zvyšuje své vibrace a brzy se přesune do Nové školy, kde získá komplexní znalost celé situace, knih Nového zjevení a plně se očistí a restrukturalizuje do nové podoby. Proces opouštění antivesmíru je postupný a nelze jej měřit z hlediska lineárního času, který plyne různě, proto není podstatné se příliš zabývat touto veličinou. Na proces konverze jakékoliv bytosti lze nahlížet tak, že trvá velice dlouhou dobu, ale zároveň i tak, že se děje takřka v jednom okamžiku. Záleží, z jaké pozice na tuto problematiku nahlížíte. V konečném důsledku tak budou všechna stanoviska správná. Multidimenzionalita je velice složitý pojem, který budete chápat až v dalších úsecích vašeho věčného života, v případě tebe a ostatních spolupracovníků Boží rodiny po převibrování na Novou Zemi.

Michal Rafael: Jakým způsobem budu moci Kurtovi pomoci?

Pán Ježíš Kristus: Po převibrování jej navštívíš a pomůžeš mu učinit osudově nejzávažnější krok, kterým je samotné opuštění antivesmíru do Nové školy, nacházející se v pozitivním stavu (nikoliv v limbu, kam do Nové školy odchází jiné případy). Kurt je díky své píli a pomoci ostatních téměř připraven, stačí dokončit jen některé další věci. Není vůbec náhoda, že Nirvana se stala v roce 2014, těsně předtím, než jsem tě přivedl k druhé dávce Nového zjevení, tvojí nejoblíbenější skupinou, jejíž hudební styl je ti ze všech nejbližší a doprovázel tě celé dospívání. Jak si pamatuješ, i při zaznamenávání božího slova jsi Nirvanu v minulosti poslouchal. To mělo a stále má velký efekt i na osvobození a duchovní uzdravení Kurtovy duše, jehož písně byly nejen při přenosu božího slova synchronizovány s boží energií a pomohly (a ještě pomůžou) mu při návratu Domů. V Nové škole, kde se bude připravovat na pozdější inkarnaci do plnohodnotného pozitivního stavu, s ním budeš dále pracovat. V Pravém Stvoření pak začne nový život – život, po kterém v nitru ve skutečnosti vždy toužil.

Michal Rafael: Děkuji ti za tento velice přínosný rozhovor. Moc se těším, až se tak stane. To je pro teď vše.

Pán Ježíš Kristus: Také ti děkuji za vše a těším se na pokračující spolupráci na nové úrovni.

5. 4. 2019

 

| Pozn. na závěr: Tento rozhovor není součástí knihy Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou, jejíž přenos byl zahájen 1. kapitolou a bude pokračovat po startu Mise Boží rodiny z Nové Země.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/ 

Print Friendly, PDF & Email