Rozhovor s PJK o (ne)linearitě času po příchodu Pseudotvůrců

Děkuji Lukáši

ROZHOVOR S PJK O (NE)LINEARITĚ ČASU PO PŘÍCHODU PSEUDOTVŮRCŮ A TZV. TISÍCILETÉ ŘÍŠI V REALITĚ ZANECHANÝCH NA PLANETĚ ZEMI/NULE (PAK -1).

Ptal jsem se v nitru asi 14 dní PJK na otázku časové nesrovnalosti tzv. 1000 leté říše – tzv. Milénia ze Zjevení Janova.

Otázka zněla: Bude Milénium opravdu trvat „jen 28 let“ po Vytržení? Zde jsou odpovědi nově i ve spojitosti s dobou okolo roku 2052.

PJK: Rok 2052 není nutně konec a soud národů. Pojem 1000leté říše či Milénium, jak se to chápe v Bibli, je mnohem širší, než si myslíš (a jako křesťané se také v tomto směru velmi mýlíte – i Mihál, protože to chápete doslovně).

: Ale přeci nezanikne to pokolení, než se to vše stane (Lukáš 21:32, Matouš 24:34, Marek 13:30). Mihál popisuje 64 let od roku 1988 cca jako poslední generaci lidstva.

PJK: To ano, ale pochop, že ti „zanechaní“ budou v jistém čase hledat smrt a nenaleznou ji (Zjevení 9:6). To pokolení bude zachováno – „nezanikne“, tedy opravdu nezemře.

: Nepůjde jim zemřít, i když si to třeba budou přát. Bude tedy Pseudotvůrci (PT) nalezen (spíše tedy „znovurestaurován“) způsob, aby ti „zanechaní“ lidé žili dlouhodobě (tedy ti s čipy a nanotechnologiemi „na pravé ruce a čele“ ve smyslu Zjevení, kap.13)? PT budou mít tedy opět možnost „zastavit čas“, anebo spíše způsobit „téměř“ lidskou nesmrtelnost ve smyslu slibu „z ráje“ – „budete jako Bůh“? V lidském pojetí plynutí lineárního času to bude trvat třeba 1000 let, ale v reálu to bude prostě tak dlouho, jak bude třeba k tomu, aby se dostatečně zodpovědně zodpovědělo na otázku, která aktivovala negativní stav – „Jak by vypadal život bez Boha a jeho duchovních zákonů (především tedy lásky)“? Takže pojem „Milénium či tzv. Tisíciletá říše“ = doba trvání 2 paralelních realit odpovídá tomuto a může trvat klidně i déle než „tzv. biblických striktních 1000 let“ – tedy určitě rozhodně déle než 28 lidských let v pojetí našeho lineárního času?

PJK: Ano, bezpochyby, ale ty přeci nejsi neznalý ve věci Transhumanismu.

: Aha. Njnj. Už je mi to jasnější. Takže po roce 2052 de facto nemá smysl řešit náš lineární čas, protože PT budou usilovat o „nesmrtelnost“ lidstva za použití mj. transhumanismu a ti, kteří budou zanecháni a přijmou „znamení Šelmy = čipy atd.“ budou „žít věčně“ – tzv. slib „z ráje“?

PJK: Ano. Nemá smysl řešit lineární čas po příchodu PT a hlavně po ustanovení jejich „vlády Antikrista“, finančního bezhotovostního systému vázaného na biometrické nanočipy atd.

: Takže až lidé skočí PT mj. na „transhumánní“ lákadlo slibu dlouhověkosti, zdraví a věčného mládí, nechají se sami dobrovolně očipovat aniž by tušili, že to bude znamenat jejich zotročení na 99.99% a až se z nich stanou kybernetičtí otroci, de facto „zombie“ bez svobodné vůle, tehdy se bude zodpovídat na otázku, která aktivovala negativní stav?

PJK: Ano, přesně tak.

: A to bude mj. ten jejich slibovaný Falešný „Úžasný“ Zlatý věk s čipem v hlavě, který bláhoví esoterici toliko nadšeně očekávají v této realitě – Doba falešného míru a bezpečí a potrvá to déle, než jak zobrazuje grafika pana Mihála.

PJK: Ano.

: Ale vždyť už mají PT zákaz zasahovat do běhu času?

PJK: To ano, ale ne v rámci Zóny Vymístění, tam mohou (respektive budou moci, tady jsem pochopil, že se to vztahuje spíše k budoucnosti, protože nyní PT toto nemohou ani v rámci ZV, pak jim to ale bude na chvíli umožněno mj. v souvislosti s propadem pozice Země/Nuly na -1 pozn.). A ve věci uchvácení nadvlády nad lidstvem využijí vše.

: Čili ještě jednou tedy (protože to už nyní není jen k mému pochopení). Transhumanismus PT tedy způsobí nezávislost na našem současném pojetí lineárního času a lidé budou „žít věčně“ a tzv. „Milénium nebo-li tisíciletá říše“ může trvat tak dlouho, dokud to bude třeba a ti, kteří se toho účastní budou poslední generace lidstva?

PJK: Ano, ale jen do času.

: Zase ta pravda v jiném čase.

PJK: Všeho do času.

: Do konce cyklu času. Nechceš, aby kdokoli z nich zahynul.

PJK: Asi tak nějak, ale velmi zjednodušeně.

: Abych snad také někdy nezblbnul zcela v tom smyslu a pokusu tě pochopit, že.

PJK: Nezblbneš, trénink jsi měl odmala.

: 🙂 Pokud myslíš to, co já (dětská neuróza mezi cca 7-10 pozn.), pak nevím, jestli fakt děkovat, ale dobře, přijímám to, ostatně už je to dávno za mnou. A údajně jsem si to tedy navíc zvolil sám. 🙂

PJK: Za čas uvidíte (budete chápat) věci zcela z jiné úrovně.

: Počínaje DCBR, což je na Nové Zemi.

PJK: Ano.

: Promiň, že stále o všem tolik pochybuji.

PJK: Ty víš, co máš a co nemáš dělat (myšleno ve smyslu listu Jakubova 4:17 – Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích). Kdybyste opravdu hledali mou tvář na každý den, pak je tady vždy mé nové slovo na každý den.

: Ano, vím. Teorie má každý plná ústa, ale praxe je jiná.

PJK: Asi tak.

: Sám mám co dělat a řešit.

PJK: Dělej a řeš.

: Chápu a děkuji.

PJK: Čtěte Nová Zjevení a přijímejte je nejen teoreticky, aplikujte je do svých životů, pak uvidíte a sami poznáte/prožijete tu proměnu.

: Děkuji, nemám další otázky k tomuto tématu a je mi jasné, že si toto nemohu nechat jen pro sebe.

PJK: Dělej, co máš.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email