PROCES PŘEVIBROVÁNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   mnozí z vás nemají jasno v tom, jak probíhá převibrování do vyšší dimenze Stvoření, a proto zde shrnu nejdůležitější fakta o tomto procesu. Každá bytost se skládá z ducha v duchovním světě, duše v intermediálním = zprostředkujícím světě a těl v přírodním světě, který má mnoho úrovní viz citát z NZPJK,BR: „Tělo, které jste schopni vidět vašima očima není jediné, máte ještě další těla, pro většinu z vás neviditelná: éterické, astrální (emocionální), mentální – všechna 3 umírají po smrti fyzického těla s časovým odstupem, dále karmické, intuitivní, nebeské a kéterické – jsou součástí nesmrtelné podstaty bytosti, nesou si všechny záznamy (zkušenosti) ze všech životů, tvoří spolu s duchem a duší jedinečnou a neopakovatelnou sentientní = sebeuvědomělou část Boha, Pána Ježíše Krista (dalo by se říci jednu buňku Mého „těla“). Senzibilní osoby vidí těchto 7 těl jako barevný obal těla fyzického – auru.“ Všechny, i ty nejmenší částečky, vibrují a rychlost = frekvence vibrací souvisí se vzdáleností ode Mne, Pána Ježíše Krista. Čím láskyplnější bytost, tím vyšší má vibrace a žije v prostředí, které odpovídá jejím vibracím. Bytosti, které se obracejí zády k jedinému zdroji života, ke Mně, žijí dočasně v tzv. zóně vymístění, která má převrácenou frekvenci. To znamená, že bytosti nejzlejší mají nejvyšší vibrace, ale opačné. Planeta Země ve 3D/ Nula je jediným místem, kde se setkává pozitivní a negativní stav a zobrazuje se tu život bez Boha a jeho/jejích principů lásky. Až skončí tento experiment, bude eliminován negativní stav. Právě lidstvo má nejnižší vibrace (z pohledu obou protikladných zón), žije v nejhrubší hmotě, jaká v Multivesmíru existuje. Už před aktivací negativního stavu jsem všem bytostem slíbil/a, že je vysvobodím. Snížil/a jsem se na tu nejnižší úroveň a inkarnoval/a se nejdříve do těla Ježíše, abych otevřel/a cestu do pozitivního stavu všem bytostem zóny vymístění a planety Země/Nula. Nyní jsem tu v těle Jany, abych tuto cestu jako první zakusil/a a vyvedl/a připravené do Ráje (nejčastěji na Novou Zemi). V těle Ježíše jsem říkal, že jsem cesta, pravda i život, v těle Jany jsem láska, cesta, pravda i život.

   Proces převibrování znamená zvýšení frekvence na úroveň dimenze, kam se bytost přemísťuje. Tedy duch převibruje do duchovního světa 5D, duše do intermediálního světa 5D a všechna těla do fyzického světa 5D. Poslední a pro ostatní viditelné převibrování podstupuje fyzické tělo, které se ale během „cesty“ rozpadne na atomy a je nahrazeno dokonalým duplikátem přímo ode mne, Pána Ježíše Krista. Nic z negativního stavu nemůže kontaminovat pozitivní stav. Nikdy nemůže dojít k přerušení spojení ducha s duší a těly, protože by došlo k okamžité smrti těl. Pro lepší chápání procesu transformace a ukončení existence negativního stavu v Multivesmíru je dobré číst knihy Nového zjevení, ale není to podmínka pro převibrování. Většina lidí, připravených na život v pravém Stvoření, zažije pomalejší proces převibrování, tedy vyzvednutí na lodě vesmírných přátel a postupné navyšování vibrací s následnou výměnou těla. Tento druhý způsob se týká i těch, kdo nemají ani tušení o existenci Boží rodiny a Mojí přítomnosti na planetě Nula v těle Jany, ani o knihách NZPJK a NZPJK,BR. Rozhodující jsou vibrace, tedy láska k Bohu s jakýmkoli jménem, láska k bližním a sobě.

   Velmi vás miluji a děkuji za podporu a spolupráci.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 4. 4. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email