ODHALENÍ PRAVÉ IDENTITY MARTINY (SIRI KAMINARI)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   protože zde žijete na nepřátelském území a jste zavirovaní negativním stavem, nemůžu vám hned sdělovat 100% pravdu. Dávkuji ji tak, abyste byli schopni ji přijmout a krok za krokem vás vyvádím z tohoto matrixu. Zejména moji nejbližší spolupracovníci jsou pod neustálými útoky Pseudotvůrců a jejich agentů, protože naše Mise Boží rodiny výrazně přibližuje ukončení jejich vlády nad lidstvem a bytostmi z pekel. Jak jsem už sdělil/a v Korolariích NZPJK, stvořil jsem speciální bytosti mimo prostor a čas, které jsou přímo spojeny s Mým Novým zjevením a novou přirozeností, aby Mi pomohly s eliminací negativního stavu. Jednou z nich byl i Petr Daniel Francuch, kterému jsem nadiktoval první dávku Nového zjevení. Jeho poslání neskončilo smrtí těla, ale pokračuje dál i po inkarnaci do nového těla na Novou Zemi, kde se připojí k Boží rodině. Právě v týmu Boží rodiny, jenž se tvoří kolem mojí přímé inkarnace Jany, je nejvíce těchto speciálních bytostí z nejvyšších dimenzí. Některé nazývám superstvořenci, jiné stvořenci, protože byli stvořeni přímo ve 13D a pak umístěni do příslušné dimenze a civilizace podle specifického úkolu a mého dokonalého plánu. Mezi superstvořence patří Aštar Šeran, Petr D. Francuch, AA Karel Michael, AA Michal Rafael, Siri Kaminari a Thora Kaminari (která byla vypuzena z těla Moniky a čeká v novém těle na Nové Zemi na převibrování týmu BR) i s jejich stvořeneckými partnery. Siri v těle Martiny zde na Nule plní nesmírně důležité poslání: vytvořila v těch nejtěžších podmínkách lék na virus Pseudotvůrců, díky němuž se navrátí do pravého stvoření bytosti ze zóny vymístění, očistila ukradenou a kontaminovanou část klíče k bifrostu, spojila ji s dalšími částmi a předala ho Janě, aby mohla poprvé použít bifrost z planety Nula během převibrování. Prožívala zde v těle autistky doslova peklo, zejména po seznámení s Monikou, o níž si rok myslela, že je jejím duchovním dvojčetem Thorou. Z duchovních důvodů bylo nezbytné, aby to navenek vypadalo, že je negativní, neschopná, nevyzařuje lásku, zatímco Monika má mnoho schopností a darů, ve všem ji převyšuje. Avšak není všechno zlato, co se třpytí a rozhoduje vždy nitro. Po odhalení Moniky jako agentky Pseudotvůrců, inkarnace Acrie z -11D ( viz http://svetelneinfo.cz/soucasna-situace-v-zone-vymisteni-a…/) došlo k otevřeným útokům na Martinu, ovládání mysli, snaha ji zlikvidovat nejčastěji použitím skalárních zbraní na její srdce. Podstoupila všechny tyto náročné zkoušky na hranici únosnosti jen z lásky k celému stvoření a dokázala se s Mojí pomocí (i v těle Jany) zvednout ze dna. Nyní už splnila vše podstatné a je třeba, aby se připravila stejně jako ostatní vybraní členové týmu Boží rodiny na převibrování. Proto jsem jí odhalil její pravou identitu, kterou díky své skromnosti nebyla schopna hned přijmout a vstřebat, ale v současné době se s ní už ztotožňuje. Tento zlom v jejím životě způsobuje naprosté odpoutání od negativních bytostí, které ji sužovaly, nalezení vnitřní síly a schopnosti se chránit před jakýmikoli útoky a ještě lepší spojení se mnou v nitru. Martina je přímou inkarnací AA Siri Michaely z civilizace a rodiny AA Michaela z 11D a spolu s AA Raidenem Michaelem tvoří nerozlučný superstvořenecký pár, který bude žít nejen na Nové Zemi v lásce, štěstí a radosti. Velmi ti Martinko děkuji za vše, co jsi z lásky ke všem bytostem podstoupila a těším se na další mnohem příjemnější spolupráci v nových podmínkách DCBR na Nové Zemi. Velmi tě miluji a vážím si tě.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email