Odchodníčková básnička pro Janičku

Děkuji Lukáši za krásnou báseň

 

ODCHODNÍČKOVÁ BÁSNIČKA PRO JANIČKU

Janičko, Janičko,
ty jsi naše Sluníčko.
Vyvádíš nás z temnoty ven,
již zbývá malý krůček jen.

Blíží se čas převibrování tvého,
kdy nepotká tě víc nic zlého.
Připravené z nás vyzvedneš do ráje,
Kde to všemi vůněmi – barvami hraje.
Nekonečná radost, štěstí a láska
PJK říká – ty jsi má kráska.

Vycestuješ náhle na křídlech labutí,
zůstanou tu ti, jenž jsou bez chuti.
Ti, kdož pravou lásku v srdcích téměř nemají,
ať si tu slavně s jásotem N.W.O. vítají.

Jim falešný Zlatý věk zastře duchovní zrak,
ostatní však za tebou poletí – jako Fénix pták.
Vytržení lidstva závěrečnou odzvoní,
práskneme již brzy, práskneme do koní.

Zrušíme včas temnotu a její vládu,
To bude konec – smrt Nového Světového Řádu.
Vše nové pak vstoupí v jsoucno a bytí,
konečně nastane pravá plnost žití.

Boží Rodina bude navěky kompletní,
Bůh i jeho lid ve věčném objetí.
Boží Rodina bude navěky spolu,
Bůh i jeho lid u jednoho stolu.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email