Novoročním předsevzetím je uvěřit v sebe

27.12.2018

 

    Lidé Země, jste každý na své cestě a přesto je cesta vás všech společná. Každý se potýkáte se svými problémy, cítíte se sami, opuštěni, neboť v zajetí svých vlastních pochybností a programů nejste schopni rozhlédnout se kolem a vidět to, co vás přesahuje. Jste také šťastní. A to jsou hlavně ti z vás, kteří momentálně pocitově neprožívají nedostatek čehokoli a proto mají potřebu žít život radostný. Toto však pouze dočasně, dokud znovu nepocítí, že jim opět něco schází. Ať však prožíváte to, či ono, záleží to vždy pouze na vás samých, jaký svět kolem sebe uvidíte. Vše záleží na vašem zaměření. Lidé Země, vždy tu bude něco, co bude mít vliv na váš život. Je to spojeno s vývojem a cestou duše. Plány duší se různí. Avšak cíl je společný. Očistit se od minulosti a začít vědomě tvořit své vlastní životy. A to dokážete pouze tím, že budete žít přítomným okamžikem a odpoutáte se od svých destruktivních myšlenek. Pokud pochopíte, že tvořit svět je božským procesem, pochopíte, že vy jste tím tvořitelem. A k tomuto jste vedeni. K pochopení a uvědomění. Vše je však provázeno různými životními změnami, zkouškami a procesy, které nelze zastavit. Lze na ně pouze pohlížet jako na postupné zrání a uzdravování duše. Lidé Země, ať již ve svých životech uvítáte cokoli, chápejte, že vás to vede do jiného života, k naplnění vaší cesty, k naplnění toho, co jste si jako duše předsevzali. Můžete se radovat a prožívat štěstí, nic vám nebrání. Pouze vaše obavy a strachy. Stavíte si kolem sebe zdi, které myslíte, že vás ochrání. Avšak časem se tyto zdi zpevňují, stávají se součástí vašich životů natolik, že jejich odstranění se stává velice bolestným, neboť jste připustili, aby se tyto zdi staly součástí vás samých. Ale toto není přirozenost. Jste vědomí, která přišla uzdravit sama sebe, společnost, planetu. Vesmír vás vyslal, abyste splnili svůj úkol. Proto se zaměřte pouze na to, abyste procházeli životem s láskou a pochopením, abyste našli sami sebe, abyste v lásce nalézali začátek i konec všeho, svůj cíl a také, abyste byli schopni přiznat sami sobě, že přesto, že se dopouštíte mnohých chyb, i přesto zůstáváte božími bytostmi, plnohodnotnými, hodnými lásky a štěstí. Uvěřte v sebe a uvěřte ve svou sílu, ať se děje, co se děje. Vězte, že nejste sami, jsme s vámi a plně podporujeme vaši cestu. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj:  http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Print Friendly, PDF & Email