Nesejí, nesklízejí…

Děkuji Krystýnko za báseň PJK

 

NESEJÍ, NESKLÍZEJÍ…

Kdybys to jen trošičku chtěla,
už dávno bys o tom věděla.
Na keříku šípek, na stromečku jeřabina,
to je všechno pro ptáčky potravina.
PJK říkal: nesejí, nesklízejí a přesto mají.
Přemýšlej, všichni do toho plánu spadají.
Kdybys nechtěl pořád jen kapsy plnit,
všeho dost bys taky mohl mít.
To vůbec neznamená, že bys nepracoval,
ty bys svou láskou rodinu posiloval.
To je Pána Ježíše Krista dokonalý plán,
každý sám sobě bude skvělý pán.
Pána Ježíše Krista budeš vroucně milovat
a svoji rodinu ve všem zdokonalovat.
Musel bys mít jen ty čisté úmysly,
nepočítat vše na peníze, jak se to vyčíslí.
Víš, kolik bys ušetřil si práce,
kdybys nestavěl tady pro sebe paláce?
Až tvé chromé tělo přijme tahle hlína,
tvá duše bude bědovat, jestli neměla být jiná.
Ty jsi to prostě nevěděl,
PJK neuctíval, ale na mamonu jsi seděl.
Inu ještě chvíli budeš do školy chodit,
abys svou duši mohl vysvobodit.
Už jsi poučený, tak víš, co komu daruješ.
Na tobě záleží, kolik času našim Rodičům věnuješ.
Oni tě miláčku o nic nebudou prosit,
záleží na tobě, jestli chceš ještě s ještěry klábosit,
nebo budeš mít svůj zbožný plán,
PJK a Bohyně budou tví Rodiče a Tvůj pán.
Oni se pro tebe pořád obětují,
Rodiče své děti velmi milují.

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email