NEJBLIŽŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI TÝMU BOŽÍ RODINY NA PŘELOMU LET 2018/2019

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spřízněné duše a přátelé Boží rodiny,

   v tomto schématu vám přinášíme odhalení nejbližších spolupracovníků našeho Týmu a jejich zařazení do příslušných duchovních civilizací a multidimenzionálních rodin. Tento nákres navazuje na schéma o archandělech, mistrech a andělech, které jsme publikovali před několika měsíci. Tehdy ještě nebylo možné sdělit úplné informace o tomto tématu, jelikož pravdu je potřeba dávkovat krok za krokem a nepřeskakovat dílčí úseky na cestě duchovního růstu. Teprve nyní, na prahu nové etapy dozrál čas uvést tyto věci na pravou míru.

   Všichni nejbližší spolupracovníci pocházejí až na několik výjimek z civilizací mistrů, majících domov v 9. a 10. dimenzi Stvoření. Týká se to i jedenácti bytostí, které byly doposud označeny za anděly ze 7. a 8. dimenze. Nově odhalenými mistry jsou:

Gabriela Elena Schumm – Mistryně Miriam
Barbora Helia Jarešová – Mistryně Miriam
Alois Natan Nekola – Mistr Serapis Bey
Lukáš Loki Frolo – Mistr Hilarion
Pavel Fin Horák – Mistr Djwhal Khul
Pavol Balder Zuber – Mistr Saint Germain
Darina Diana Začalová – Mistryně Kuan Jin
Magdalena Liana Trstenská – Mistryně Clara
Olga Silvie Buchtelová – Mistryně Clara
Anna Aneta Balážová – Mistryně Nada
Petr Vyskočil – Mistr El Morya

   Kromě Petra, který je posledním příchozím mistrem do Týmu, jsou u všech zmíněných uvedena i jejich druhá jména, jejichž odhalení proběhlo již dříve. U některých jmen zároveň došlo k aktualizaci a restrukturalizaci. Prostřední jména většiny ostatních spolupracovníků budou odhalena po startu naší Mise. Tyto bytosti jsou tzv. stvořenci a superstvořenci, kteří byli umístěni do různých civilizací podle dokonalého plánu Pána Ježíše Krista, aby pomohli s transformací lidstva, vyprázdněním zóny vymístění a eliminací negativního stavu. Každý z nich byl stvořen v páru jako muž a žena, aby snáze vykonávali svá poslání a byli si vzájemnou oporou. Zde na Nule jsou přítomny dva páry stvořeneckých partnerů, jimiž jsou Petr V. a Hana V. (pocházející z civilizace „El Morya – Lady Miriam“) a Magdalena J. a Miroslav J. (pocházející z civilizace „Saint Germain – Lady Portia“). Každá civilizace mistrů je zákonitě složena z bytostí mužského a ženského pohlaví. Vzhledem k tomuto faktu proto např. mistři modrého paprsku nosí příjmení „El Morya“, zatímco ženy patřící do zcela stejné civilizace nosí příjmení „Miriam.“ Všechna uskupení mistrů mají dvě části, ačkoliv zdaleka ne každá má v tomto schématu uvedenu svoji druhou polovinu. Odlišná situace je u civilizací archandělů, kde se příjmení skloňují do maskulinního i feminního tvaru.

   Zmíněný výčet celkem 29 mistrů a tří archandělů, do jejichž multidimenzionálních rodin na úrovni 5. dimenze přibyl též Martin M. a Lucie Č., dává konečné číslo nejbližších spolupracovníků Týmu Boží rodiny. Společně s ostatními spřízněnými dušemi, přáteli a některými čtenáři knih Nového zjevení byli k mojí přímé inkarnaci Janě přivedeni proto, aby vytvořili pevnou základnu božské „první linie“ a na různých úrovních vykonali velice důležitou práci, která je k nesmírnému užitku celému Multivesmíru. Za dobu přípravné fáze naší Mise se s námi přímo i nepřímo spojilo několik stovek andělů v lidských tělech, výjimečně též několik pravých lidských tvorů a řada agentů negativního stavu. Někteří andělé komunikují s Janou prostřednictvím sociálních sítí, zatímco ostatní vyčkávají na správný okamžik, kdy i oni budou přivedeni k Bohyni. Přestože je nás v tomto světě poměrně málo, vše se změní s převibrováním „ženy oděné sluncem“ a jejích dvanácti hvězd do 5. dimenze, kdy se k nám přihlásí mnoho dalších spřízněných duší ze všech koutů světa, za nimiž budeme bez omezení cestovat. Kromě toho za námi stojí nesmírný počet bytostí z Pravého Stvoření a částečně i zóny vymístění, které nám pomáhají v různých ohledech. I s nimi se bude Jana a její tým při cestách po univerzu setkávat tváří v tvář.

   Po startu Mise Boží rodiny se naše základna razantně rozšíří, protože se k nám připojí také partneři spolupracovníků prozatím se nacházejících na Nule. Poté představíme i je. Tímto okamžikem byl náš přes tři roky se formující Tým dotvořen. V jeho budování budeme pokračovat na Nové Zemi, která se těší na všechny příchozí s láskou v srdci.

   Děkujeme všem, kdo stojíte při nás a pomáháte nám. Velmi vás milujeme.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 12. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email